Ders Adı Kültürel Antropoloji
Ders Kodu HAI-332
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Rukiye Çelik
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 3.Kültür analizinin temel konularını kavrayabilecek ve bütüncül bakış açısı geliştirebilecektir. 3.1.Ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi ilişkilerini çözümler. 3.2.Sosyal organizasyon biçimlerini sınıflar. 3.3.Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirir. 3.4.Din ile ilgili kurumları, işlevlerini, inanç ve ritüelleri, farklı kültürlerdeki görünümlerini karşılaştırır. 4.Kültürel değişme kavramını yorumlayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kültürel antropoloji
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kültürler arasındaki farklılıkların nedenlerini anlayabilme ve analiz edebilme, bir kültürü kendi özel bağlamında bir bütün olarak değerlendirebilme, eleştirel düşünebilme ve yazabilme.
Dersin Amacı Sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramları, yöntemini ve bakış açısını değerlendirmektir.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 “Kültür” kavramına giriş.
2 Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı.
3 Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları
4 Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı
5 Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik.
6 Kültür ve Ekoloji ilişkisi
7 Kültür ve Üretim Biçimleri
8 Kültürel Farklar ve Biriciklik
9 Irklar ve Biyolojik Farklar
10 Irklar ve Biyolojik Farklar
11 Alışveriş Konulu Film ve Tartışması
12 Antropolojinin Bilime Bakışı
13 Kültür Sorunları
14 Küresel sorunlar, yerel tepkiler ve antropolojinin rolü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 1 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 2 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 21.y.yılda Kültürel Antropolji, “İnsanın Doğadaki Yeri” Daniel G. Bates İstanbul Bilgi Üniversitesi 11. 2009 -Kültürel Antropoloji-Giriş, Prof. Dr. Mahmut Tezcan, Maya Akademi, İstanbul, 2008.
Diğer Kaynaklar --Kucuk Yerler Buyuk Meseleler: Sosyal ve Kulturel Antropoloji , Birlesik Yayinevi , 08-2009 -Antropoloji, Marc Auge, Dost Kitabevi, 12-2005 -Sosyoloji ve Antropoloji, Marcel Mauss Dogu-Bati Yayinevi, 04-2005 -Tufek Mikrop ve Celik, Jared M. Diamond, Film -Insan Davranisinin Kulturel Temelleri, Philip K.Bock, Imge yayinevi, 11-2001 -Antropoloji: Kuramlar Kuramcilar, Sibel Ozbudun, Dipnot Yayinevi, 10-2005 -Antropoloji: Insan Cesitliligine bir bakis, Conrad Phillip Kottak, Utopya Yayinevi, 11-2001
Materyal
Dökümanlar
Ödevler sunum
Sınavlar vize ve final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)