Ders Adı Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler
Ders Kodu HAI-327
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yard. Doç. Dr. Didem Çabuk
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kamu kurumlarının amaçlarını ve genel yapısını bilir. 2. Kamu kurumlarının iletişim ihtiyaçlarını belirler. 3. Kamu kurumlarının hedef kitlelerini ve paydaşlarını belirler. 4. Kamu kurumları için halkla ilişkiler kampanyası planlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında Türkiye'de kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi anlatıldıktan sonra farklı türdeki kamu kurumları örgütsel açıdan analiz edilerek örnek halkla ilişkiler uygulamaları incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Kamu kurumlarının örgütsel yapısını ve amaçlarını öğrenmek 2. Kamu kurumlarının hedef kitlelerini ve paydaşlarını analiz etmek 3. Kamu kurumlarının iletişim ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemek 4. Kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel halkla ilişkiler stratejileri ve kampanyaları geliştirmek.
Dersin Amacı Kamu kurumlarının özelliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik halkla ilişkiler stratejileri ve kampanyalarının geliştirilmesi
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı ve Kamu Kurumları Açısından Halkla İlişkilerin Önemi ve Amaçları
  Ön Hazırlık: -
2 Geleneksel ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
3 Türkiye'de Kamu Kurumlarının Yapısı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
4 Türkiye'de Kamu Kurumlarının Yapısal ve İşlevsel Sorunları
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
5 Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
6 Kamu Kurumlarında İmaj ve İtibar
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
7 Kamu Kurumlarının Hedef Kitleleri ve İletişim İhtiyaçları
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
9 Kamu Kurumlarında En Sık Kullanılan Halkla İlişkiler Uygulama ve Araçları
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
10 Basınla İlişkiler
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
11 Etkinlik Yönetimi
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
12 Kalkınma İletişimi ve Sosyal Sorumluluk Kampanyalarında Kamu Kurumları
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
13 Örnek Kampanyalar
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili Okumalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 5
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 5
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 5
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 5
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 3
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 4
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı (Ümit Arklan) Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler (Metin Kazancı)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)