Ders Adı Uluslararası Halkla İlişkiler
Ders Kodu HAI-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Uluslararası halkla ilişkilere ilişkin kavrayış ve düşünme yetisi geliştirebilme Halkla ilişkilerde çok boyutlu düşünebilme, farklılıkları okuyup fırsata dönüştürebilme becerisi elde etme Uluslararası halkla ilişkiler ve uygulamaları hakkında dünyadaki gelişmeler ışığında değerlendirme ve yorumlama yapabilme Kültürel değişkenler hakkında bilgi sahibi olma Kültürlerarası farklılıklar, iletişim- diyalog ve halkla ilişkiler bağıntısı hakkında bilgi sahibi olma Ülke Profili (ekonomik, teknik, sosyal altyapı, medya, yasal düzenlemeler) hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Uluslararasılaşma, küreselleşme ve değişim kavramları, halkla ilişkiler ile bağıntıları Uluslararası halkla ilişkiler kavramı, önemi, tarihsel gelişimi Uluslararası halkla ilişkileri etkileyen unsurlar: Kültür Kültürel değişkenler Düşük ve yüksek bağlam kültürler Kültürlerarası farklılıklar, iletişim- diyalog ve halkla ilişkiler bağıntısı Kültürlerarası farklılıklar, iletişim- diyalog ve halkla ilişkiler bağıntısı Ara sınav Uluslararası halkla ilişkileri etkileyen unsurlar: Ülke Profili Ülke Profili (ekonomik, teknik, sosyal altyapı, medya, yasal düzenlemeler) Ülke Profili (ekonomik, teknik, sosyal altyapı, medya, yasal düzenlemeler) Uluslararası halkla ilişkileri etkileyen unsurlar: İletişim Profili Çok uluslu işletmelerde uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri ve çözümlemeler Ülkelerarası uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri ve çözümlemeler Yıl sonu sınavı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste halkla ilişkiler ve uygulamalarına ilişkin olarak uluslararası perspektiften anlam geliştirme ve yorumlama sağlayabilme, küresel gelişmeler ve bileşenlerini değerlendirme yeteneğinin edinilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uluslararası Halkla İlişkiler Kavramı ve Tarihsel Gelişimi.
2 Uluslararası Halkla İlişkiler Aktörleri. -
3 3 Uluslararası Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler.
4 4 Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kültür İlişkisi, Kültürlerarası İletişim.
5 5 Uluslararası Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Sosyal Paydaşlar.
6 6 Uluslararası Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları.
7 7 Uluslararası Halkla İlişkiler Projesi Süreçleri(1): Araştırma, Planlama.
8 8 Uluslararası Halkla İlişkiler Projesi Süreçleri(2): Uygulama.
9 9 Uluslararası Halkla İlişkiler Projesi Süreçleri(3):Değerlendirme-Ölçümleme.
10 10 Medya İlişkileri, Hükümetler ve Sivil Toplum Örgütleri (NGO) ile İletişim.
11 11 Uluslararası Sponsorluk, Uluslararası Kriz İletişimi. -
12 12 Uluslararası Halkla İlişkilerde Etik ve Standartlar. -
13 13 Uluslararası Halkla İlişkiler Projesi Örnekleri. -
14 14 Uluslararası Halkla İlişkiler Projesi Örnekleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Becerikli, Sema Yıldırım, Uluslararası Halkla İlişkiler, Nobel Yayınları, Ankara, 2005. Sancar, Gaye Aslı, Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul, 2012.
Diğer Kaynaklar Becerikli, Sema Yıldırım, Uluslararası Halkla İlişkiler, Nobel Yayınları, Ankara, 2005. Sancar, Gaye Aslı, Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul, 2012.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)