Ders Adı Kurumiçi Halkla İlişkiler
Ders Kodu HAI-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Erdal EKE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim kavramının örgütsel boyutta ele alınmasına dair temel bilgilerin edinilmesi Sağlıklı bir örgüt içi iletişimin örgütlere sağladığı faydaların öğrenilmesi Örgütsel İletişimin kurumsal bağlılıkla olan yakın ilişkisine dair bilgilerin elde edilmesi Örgüt Kavramı hakkında bilgi sahibi olma Örgütsel İletişim Araçları hakkında bilgi sahibi olma Kurumsal Bağlılık Süreci hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kurum Kavramı, Kurumsal Halkla İlişkiler Kavramı, Kurumsal İletişim Çeşitleri, Kurumsal İletişim Araçları, Kurumsal İletişimin Etkinliğinin Sağlanması, Kurumsal İletişimin Etkinliğini Azaltan Faktörler, Kurumsal İletişim ve İletişim Doyumu İlişkisi, Kurumsal Bağlılık, Kurumsal Bağlılık Süreci, Kurumsal Bağlılığın Örgütsel Çıktılarla İlişkisi, Kurumsal Bağlılığa yönelik Yaklaşımlar, Kurumsal Bağlılığı Etkileyen Faktörler, Kurumsal Bağlılığın Sonuçları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Örgüt yapılarını, örgüt içi ve dışı iletişimini inceleyecek olan bu ders, kamu ve özel örgütlerin birey ve toplum yasamı içinde anlamlandırılması üzerinde de duracaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kurum Kavramı
2 Kurumsal Halkla İlişkiler Kavramı
3 Kurumsal İletişim Çeşitleri
4 Kurumsal İletişim Araçları
5 Kurumsal İletişimin Etkinliğinin Sağlanması
6 Kurumsal İletişimin Etkinliğini Azaltan Faktörler
7 Kurumsal İletişim ve İletişim Doyumu İlişkisi
8 VİZE HAFTASI
9 Kurumsal Bağlılık
10 Kurumsal Bağlılık Süreci
11 Kurumsal Bağlılığın Örgütsel Çıktılarla İlişkisi
12 Kurumsal Bağlılığa yönelik Yaklaşımlar
13 Kurumsal Bağlılığı Etkileyen Faktörler
14 Kurumsal Bağlılığın Sonuçları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Örgütsel İletişim İletişim Doyumu ve Kurumsal Bağlılık, Özlem Güllüoğlu, Eğitim Akademi R. Bennett, Organizational Behavior, E. Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları - İ. Erdoğan İletişimi Anlamak, Erk Yayınları
Diğer Kaynaklar Örgütsel İletişim İletişim Doyumu ve Kurumsal Bağlılık, Özlem Güllüoğlu, Eğitim Akademi R. Bennett, Organizational Behavior, E. Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları - İ. Erdoğan İletişimi Anlamak, Erk Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)