Ders Adı Siyasal Kampanyalar
Ders Kodu HAI-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Erdal EKE
Dersin Yardımcıları Arş.Gör.Hasan RENÇBER
Dersin Öğrenme Çıktıları Siyasal kampanyaların tarihsel dönüm noktalarını ve siyasal kampanya türlerini açıklar. Siyasal kampanyalarda rol oynayan önemli aktörleri tanır. ABD ve Kıta Avrupası’ndaki farklı siyasal kampanya uygulamalarının altında yatan nedenleri çözümler. Modern seçim kampanyalarının özelliklerini ve unsurlarını tanımlar. Postmodern seçim kampanyalarının getirdiği yenilikleri ve yeni mecraları tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Siyasal İletişim ve Siyasal Kampanyalar Siyasal Kampanya Türleri ve Aktörleri Siyasal Kampanyaları Etkileyen Faktörler Siyasal Kampanyaların ABD ve Kıta Avrupası’nda Gelişimi ve Kurumsallaşması Siyasal Kampanyaların Türkiye’de Gelişimi Siyasal Kampanya Stratejileri ve Kampanyalarda Kullanılan İletişim Yöntem ve Araçları Kampanya Organizasyonu Dünyadan ve Türkiye’den Siyasal Kampanya Örnekleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyasal kampanya kavramını teorik ve uygulamalı bir bakış açısıyla ele almak hedeflenmektedir. Dİğer taraftan öğrencilere ABD ve Avrupa'daki seçim kampanyalarında gelinen son durum anlatılarak Türkiye ile karşılaştırma gerçekleştirilecektir. Grup çalışması ile de uygulamalı beceri kazandırılacaktır.
Dersin Amacı Dersin amacı, siyasal kampanyaların tarihsel gelişimine, türlerine ve önemli aktörlerine dair temel bilgileri aktarmaktır. Ayrıca modern-post modern seçim kampanyaları arasındaki farklılıkları ele alınacaktır. Diğer taraftan hem ABD hem de Avrupa'daki örnek seçim kampanyalarını incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasal İletişim Kavramı ile Siyasal Kampanyalar Kavramı
2 Siyasal Kampanyaların Türleri ve Siyasal Kampanya Aktörleri
3 Siyasal Kampanyaları Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
4 Siyasal Kampanyaların ABD ve Kıta Avrupası’nda Gelişimi ve Kurumsallaşması
5 Siyasal Kampanyaların Türkiye’de Gelişimi:Seçimlerin İncelenmesi
6 Siyasal Kampanyaların Türkiye’de Gelişimi:Seçimlerin İncelenmesi
7 Siyasal Kampanya Stratejileri ve Kampanyalarda Kullanılan İletişim Yöntem ve Araçları, Kampanya Organizasyonu
8 Dönem İçerisinde Aktarılan Teorik ve Uygulamalı Konulardan Oluşan Arasınav
9 Dünyadan ve Türkiye’den Siyasal Kampanya Örnekleri: Partiler ve Liderler
10 Öğrenci Gruplarının Hazırladığı Siyasal Kampanya Sunumları
11 Öğrenci Gruplarının Hazırladığı Siyasal Kampanya Sunumları
12 Öğrenci Gruplarının Hazırladığı Siyasal Kampanya Sunumları
13 Öğrenci Gruplarının Hazırladığı Siyasal Kampanya Sunumları
14 Dönem Sonu Genel Değerlendirme: Teori ve Uygulamaların Katkıları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 4
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 4
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 4
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 3
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 2
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 5
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 5
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 5
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Türkiye'deki Seçimlerin Siyasal Kampanyalar Açısından Analizi Öğrenci Gruplarının Siyasal Kampanya Örnekleri
Sınavlar Arasınav ve Final
Materyal Diğer Necati Özkan-Seçim Kazandıran Kampanyalar Türkiye ve Dünyadan Örneklerle Yusuf Devran-Siyasal Kampanya Yönetimi Oya Tokgöz-Seçimler Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim Kemal Avcı-Siyasal Seçim Kampanyalarında Halkla İlişkiler Kampanyalar, Yöntemler ve Araçlar Üzerine Bir İnceleme Ferruh Uztuğ-Siyasal İletişim Yönetimi. Ahmet Kalender-Siyasal İletişim Seçme ve İkna Stratejileri
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)