Ders Adı Siyasal Kampanyalar
Ders Kodu HAI-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Erdal EKE
Dersin Yardımcıları Arş.Gör.Hasan RENÇBER
Dersin Öğrenme Çıktıları Siyasal kampanyaların tarihsel dönüm noktalarını ve siyasal kampanya türlerini açıklar. Siyasal kampanyalarda rol oynayan önemli aktörleri tanır. ABD ve Kıta Avrupası’ndaki farklı siyasal kampanya uygulamalarının altında yatan nedenleri çözümler. Modern seçim kampanyalarının özelliklerini ve unsurlarını tanımlar. Postmodern seçim kampanyalarının getirdiği yenilikleri ve yeni mecraları tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Siyasal İletişim ve Siyasal Kampanyalar Siyasal Kampanya Türleri ve Aktörleri Siyasal Kampanyaları Etkileyen Faktörler Siyasal Kampanyaların ABD ve Kıta Avrupası’nda Gelişimi ve Kurumsallaşması Siyasal Kampanyaların Türkiye’de Gelişimi Siyasal Kampanya Stratejileri ve Kampanyalarda Kullanılan İletişim Yöntem ve Araçları Kampanya Organizasyonu Dünyadan ve Türkiye’den Siyasal Kampanya Örnekleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyasal kampanya kavramını teorik ve uygulamalı bir bakış açısıyla ele almak hedeflenmektedir. Dİğer taraftan öğrencilere ABD ve Avrupa'daki seçim kampanyalarında gelinen son durum anlatılarak Türkiye ile karşılaştırma gerçekleştirilecektir. Grup çalışması ile de uygulamalı beceri kazandırılacaktır.
Dersin Amacı Dersin amacı, siyasal kampanyaların tarihsel gelişimine, türlerine ve önemli aktörlerine dair temel bilgileri aktarmaktır. Ayrıca modern-post modern seçim kampanyaları arasındaki farklılıkları ele alınacaktır. Diğer taraftan hem ABD hem de Avrupa'daki örnek seçim kampanyalarını incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasal İletişim Kavramı ile Siyasal Kampanyalar Kavramı
2 Siyasal Kampanyaların Türleri ve Siyasal Kampanya Aktörleri
3 Siyasal Kampanyaları Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
4 Siyasal Kampanyaların ABD ve Kıta Avrupası’nda Gelişimi ve Kurumsallaşması
5 Siyasal Kampanyaların Türkiye’de Gelişimi:Seçimlerin İncelenmesi
6 Siyasal Kampanyaların Türkiye’de Gelişimi:Seçimlerin İncelenmesi
7 Siyasal Kampanya Stratejileri ve Kampanyalarda Kullanılan İletişim Yöntem ve Araçları, Kampanya Organizasyonu
8 Dönem İçerisinde Aktarılan Teorik ve Uygulamalı Konulardan Oluşan Arasınav
9 Dünyadan ve Türkiye’den Siyasal Kampanya Örnekleri: Partiler ve Liderler
10 Öğrenci Gruplarının Hazırladığı Siyasal Kampanya Sunumları
11 Öğrenci Gruplarının Hazırladığı Siyasal Kampanya Sunumları
12 Öğrenci Gruplarının Hazırladığı Siyasal Kampanya Sunumları
13 Öğrenci Gruplarının Hazırladığı Siyasal Kampanya Sunumları
14 Dönem Sonu Genel Değerlendirme: Teori ve Uygulamaların Katkıları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Türkiye'deki Seçimlerin Siyasal Kampanyalar Açısından Analizi Öğrenci Gruplarının Siyasal Kampanya Örnekleri
Sınavlar Arasınav ve Final
Materyal Diğer Necati Özkan-Seçim Kazandıran Kampanyalar Türkiye ve Dünyadan Örneklerle Yusuf Devran-Siyasal Kampanya Yönetimi Oya Tokgöz-Seçimler Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim Kemal Avcı-Siyasal Seçim Kampanyalarında Halkla İlişkiler Kampanyalar, Yöntemler ve Araçlar Üzerine Bir İnceleme Ferruh Uztuğ-Siyasal İletişim Yönetimi. Ahmet Kalender-Siyasal İletişim Seçme ve İkna Stratejileri
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)