Ders Adı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri
Ders Kodu HAI-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Okutman Zafer HAKLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İşe alım ve mülakat yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1.1.İşe alım ve mülakat kavramını açıklar. 1.2. İşe alım ve mülakat süreçlerinin insan kaynakları fonksiyonlarında işleyişini sorgular. 1.3.İnsan kaynakları yönetiminde işe alım ve mülakat süreçlerini yorumlar. 2. İşe alım ve insan kaynakları alanlarındaki teorik ve pratik bilgileri beraber kullanabilecektir. 2.1. Uygun işe alım ve mülakat tekniklerini insan kaynakları yönetimi için geliştirir. 2.2. İşe alım süreçlerinin insan kaynaklarında yarattığı katma değeri saptar. 2.3. İşe alım ve mülakat tekniklerini etkin kullanır. 3. İşe alım ve mülakat tekniklerinin katkısıyla insan kaynaklarında etkinlik ve verimliliği artırmanın yollarını planlayabilecektir. 3.1.İnsan kaynakları fonksiyonları açısından işe alım ve mülakat kavramının önemini açıklar. 3.2.İşe alım ve mülakat yönetiminin ve stratejilerinin önemini anlatır. 3.3.İşe alım ve mülakat türlerinin insan kaynakları alanında kullanımına yönelik stratejileri planlar. 4. İşletmelerde işe alım süreçlerinde insan kaynakları uygulamalarının işleyişini değerlendirebilecektir. 4.1.İşe alım ve mülakat tekniklerinin insan kaynaklarında kullanımına yönelik örnekleri kıyaslar. 4.2.İşe alım ve mülakat tekniklerinin kullanımına yönelik örnekler verir. 4.3.Piyasada ki “En İyi İşe Alım Uygulamalarını” tespit ederek işletmeye uyarlar. 5. Mülakat süreci ile ilgili etkinlikleri düzenleyebilecektir. 5.1.Mülakat sürecine hazırlanmayı öğrenir. 5.2.Mülakat soru tiplerini öğrenir. 5.3. Mülakat sürecini yönetir. 5.4. Mülakat tekniklerini uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu ders; Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecine Genel Bir Bakış,İşe Alım Yöntemleri ,İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma Teknikleri,Personel Seçiminde Kullanılan Uygulama Örnekleri,Mülakat Kavramı ve Tanımı,İşletmelerde Mülakat Çeşitleri,Mülakat Öncesi Hazırlık,Mülakat Süreci,Mülakat Soru Örnekleri,Mülakatın Değerlendirilmesi,Yetkinlik ve Yetkinlik Türleri,İyi Bir Mülakat İçin Öneriler,Mülakat Sonrasında Yapılan Değerlendirme Hataları,Doğru Aday Seçimi ve İş Teklif Süreci; konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi işe alım sürecinde mülakat davranışları ve mülakat türlerini öğretmektir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı işe alım sürecinde mülakat davranışları ve mülakat türlerini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecine Genel Bir Bakış
2 İşe Alım Yöntemleri
3 İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma Teknikleri
4 Personel Seçiminde Kullanılan Uygulama Örnekleri
5 Mülakat Kavramı ve Tanımı
6 İşletmelerde Mülakat Çeşitleri
7 Mülakat Öncesi Hazırlık
8 Mülakat Süreci
9 Mülakat Soru Örnekleri
10 Mülakatın Değerlendirilmesi
11 Yetkinlik ve Yetkinlik Türleri
12 İyi Bir Mülakat İçin Öneriler
13 Mülakat Sonrasında Yapılan Değerlendirme Hataları
14 Doğru Aday Seçimi ve İş Teklif Süreci
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Canan Çetin, Mehmet Lütfi Arslan. Mülakat - Teori, Süreç ve İlkeler. İstanbul: Beta Basım,2014. Pelin Vardarlıer, Sosyalika, Fastbook Yayınları, 2015.
Diğer Kaynaklar Canan Çetin, Mehmet Lütfi Arslan. Mülakat - Teori, Süreç ve İlkeler. İstanbul: Beta Basım,2014. Pelin Vardarlıer, Sosyalika, Fastbook Yayınları, 2015.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)