Ders Adı Mitoloji
Ders Kodu HAI-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Dünya mitolojilerinin karakteristikleri hakkıbnda bilgi sahibi olur. 2) Çağdaş mitologlar hakkında bilgi sahibi olur. 3) Çağdaş mitoloji araştırmalarının sorunlarını öğrenir. 4) En az iki kavram arasında mitoloji araştırmalarının kurduğu bağlantıları kurar. 5) Çağdaş mitoloji araştırmalarının oluşturucu öğelerini öğrenir. 6) Alan dışı ders alarak felsefi gelişimine katkıda bulunur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği 1-19. yüzyılda halkbiliminin yükselişi ve mitolojinin bir araştırma alanı haline gelişi 2-Rus biçimciliğinin masal incelemelerinde mitosların yeri 3-Yapısal antropolojide mitoloji 4-Claude Lévi-Straussun mit çözümleme tablosu 5-Jean-Pierre Vernantın yaklaşımı 6-Mircea Eliadenin yaklaşımı 7-Jean-Paul Rouxnun yaklaşımıyla Türk mitolojisi 8-Yaşar Çoruhlunun yaklaşımıyla Türk mitolojisi 9-Roland Barthes, Çağdaş Söylenler 10-Jacques Derridanın Platonun Phaidros diyaloguna dair incelemesi: Platonun Eczanesi 11-Jacques Derridanın Platonun Phaidros diyaloguna dair incelemesi: Platonun Eczanesi 12-Judith Butler, Antigonenin İddiası 13-Mitoloji ve ikonografi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Ayrıştırıcı ve birleştirici düşünme, okuma ve bilgilendirme becerisini kullanabilme 2-Yerel ve evrensel düzeyde felsefe birikimlerini anlayıp aktarabilme 3-Felsefe alanındaki oluşturulmuş kaynaklarda felsefî sorunlarla ilgili araştırmayı yürütüp, yöntem geliştirebilme. 4-Evrensel felsefe sorunlarını yerel düzeydeki sorunlara göre yerini belirleyebilme 5-İnsanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde olup, bu alandaki sorgulamaları yapabilme 6-Genel ve özel düzeyde bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunlara felsefece değerlendirip, sorunları irdeleyebilme.
Dersin Amacı Mitolojileri anlama yöntemlerini tanıtmak ve mitoloji ile ussal düşünce arasındaki süreklilik ve kesintileri araştırmak. Yunan, Türk ve Ortadoğu mitoslarının, tarihselci, yapısalcı ve yapımbozumcu yöntemlerle okunup kavranılmasını sağlamak Sahip olunan bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü anlatıp ve çözümleyebilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 19. yüzyılda halkbiliminin yükselişi ve mitolojinin bir araştırma alanı haline gelişi
2 Rus biçimciliğinin masal incelemelerinde mitosların yerinin analiz edilip değerlendirilmesi
3 Yapısal antropolojide mitoloji kavramının analiz edilerek değerlendirilmesi
4 Claude Lévi-Straussun mit çözümleme tablosunun analiz edilerek değerlendirilmesi
5 Jean-Pierre Vernantın yaklaşımının analiz edilerek değerlendirilmesi
6 Mircea Eliadenin yaklaşımının analiz edilerek değerlendirilmesi
7 Jean-Paul Rouxnun yaklaşımıyla Türk mitolojisinin analiz edilerek değerlendirilmesi
8 Yaşar Çoruhlunun yaklaşımıyla Türk mitolojisinin analiz edilerek değerlendirilmesi
9 Roland Barthes, Çağdaş Söylenler'in analiz edilerek değerlendirilmesi
10 ARASINAV, ARASINAV, ARASINAV, ARASINAV, ARASINAV, ARASINAV, ARASINAV,
11 Jacques Derridanın Platonun Phaidros diyaloguna dair incelemesi: Platonun Eczanesi
12 Jacques Derridanın Platonun Phaidros diyaloguna dair incelemesi: Platonun Eczanesi
13 Judith Butler, Antigonenin İddiası'nın analiz edilerek değerlendirilmesi
14 Mitoloji ve ikonografi'nin analiz edilerek değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1.Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü 2.Yves Bonnefoy, Mitolojiler Sözlüğü 3.Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi 4.Vladimir Propp, Masalların Yapısı ve İncelenmesi 5.Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce 6.Claude Lévi-Strauss, Oidipus Söyleninin Çözümlenmesi, Felsefe Arkivi 7.Jean-Pierre Vernant, Eski Yunanda Söylen ve Toplum 8.Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri 9.Mircea Eliade, Şamanizm 10.Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş 11.Jean-Paul Roux, Orta Asyada Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar 12.Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları 13.Roland Barthes, Çağdaş Söylenler 14.Jacques Derrida, Platonun Eczanesi, Toplumbilim
Diğer Kaynaklar 1.Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü 2.Yves Bonnefoy, Mitolojiler Sözlüğü 3.Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi 4.Vladimir Propp, Masalların Yapısı ve İncelenmesi 5.Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce 6.Claude Lévi-Strauss, Oidipus Söyleninin Çözümlenmesi, Felsefe Arkivi 7.Jean-Pierre Vernant, Eski Yunanda Söylen ve Toplum 8.Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri 9.Mircea Eliade, Şamanizm 10.Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş 11.Jean-Paul Roux, Orta Asyada Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar 12.Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları 13.Roland Barthes, Çağdaş Söylenler 14.Jacques Derrida, Platonun Eczanesi, Toplumbilim
Materyal
Dökümanlar 1.Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü 2.Yves Bonnefoy, Mitolojiler Sözlüğü 3.Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi 4.Vladimir Propp, Masalların Yapısı ve İncelenmesi 5.Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce 6.Claude Lévi-Strauss, Oidipus Söyleninin Çözümlenmesi, Felsefe Arkivi 7.Jean-Pierre Vernant, Eski Yunanda Söylen ve Toplum 8.Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri 9.Mircea Eliade, Şamanizm 10.Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş 11.Jean-Paul Roux, Orta Asyada Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar 12.Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları 13.Roland Barthes, Çağdaş Söylenler 14.Jacques Derrida, Platonun Eczanesi, Toplumbilim
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)