Ders Adı Popüler Kültür ve Gündelik Hayat
Ders Kodu HAI-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kültür kavramının incelenmesi Folk, yüksek ve popüler kültür kavramlarının birbirleriyle olan ilişkileri anlamak Kültür ürünlerinin hegemonik toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıları nasıl kurduğunu kavramak Kitle kültürü ve popüler kültür ilişkisini kurmak Popüler kültüre eleştirel yaklaşımları öğrenmek Günlük hayatta yer alan müzik, moda, spor vb. alanların popüler kültür kapsamında değerlendirilmesini sağlamak Televizyon ve yazılı basının popüler kültürü nasıl yaydığını anlamak Popüler filmlerin eleştirisini yapabilmek Popüler kültür ve reklam ilişkisini anlamak Popüler kültür ürünlerinin yapısal özelliklerini analiz etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kültür Kavramı Folk-Popüler-Yüksek Kültür Kitle Kültürü ve kitle iletişim araçları Popüler kültür kavramının gelişimi İdeoloji ve popüler kültür Popüler kültür ile ilgili kuramsal yaklaşımlar Popüler kültür ile ilgili kuramsal yaklaşımlar Popüler kültür ve toplum Ara sınav Küreselleşme ve popüler kültür Türkiye'de popüler kültürün tarihi ve yapısı Popüler kültür ve moda Popüler kültür ve spor endüstrisi Popüler kültür ve müzik endüstrisi Popüler kültür ve yazılı basın Final Sınavı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste popüler kültür kavramının tarihsel gelişimi, çeşitli okulların popüler kültürü değerlendirme biçimleri, kitle iletişiminin gelişimi ile popüler kültür arasındaki bağlantıyı göstermek amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür Kavramı
2 Folk-Popüler-Yüksek Kültür
3 Kitle Kültürü ve kitle iletişim araçları
4 Popüler kültür kavramının gelişimi
5 İdeoloji ve popüler kültür
6 Popüler kültür ile ilgili kuramsal yaklaşımlar
7 Vize
8 Popüler kültür ve toplum
9 Küreselleşme ve popüler kültür
10 Türkiye'de popüler kültürün tarihi ve yapısı
11 Popüler kültür ve moda
12 Popüler kültür ve spor endüstrisi
13 Popüler kültür ve müzik endüstrisi
14 Popüler kültür ve yazılı basın
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Korkmaz, A. ve İrfan E.(2005) Popüler kültür ve iletişim, Erk yayınları, Ankara Storey, J. (2000) Popüler kültür çalışmaları, Babil yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)