Ders Adı Popüler Kültür ve Gündelik Hayat
Ders Kodu HAI-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kültür kavramının incelenmesi Folk, yüksek ve popüler kültür kavramlarının birbirleriyle olan ilişkileri anlamak Kültür ürünlerinin hegemonik toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıları nasıl kurduğunu kavramak Kitle kültürü ve popüler kültür ilişkisini kurmak Popüler kültüre eleştirel yaklaşımları öğrenmek Günlük hayatta yer alan müzik, moda, spor vb. alanların popüler kültür kapsamında değerlendirilmesini sağlamak Televizyon ve yazılı basının popüler kültürü nasıl yaydığını anlamak Popüler filmlerin eleştirisini yapabilmek Popüler kültür ve reklam ilişkisini anlamak Popüler kültür ürünlerinin yapısal özelliklerini analiz etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kültür Kavramı Folk-Popüler-Yüksek Kültür Kitle Kültürü ve kitle iletişim araçları Popüler kültür kavramının gelişimi İdeoloji ve popüler kültür Popüler kültür ile ilgili kuramsal yaklaşımlar Popüler kültür ile ilgili kuramsal yaklaşımlar Popüler kültür ve toplum Ara sınav Küreselleşme ve popüler kültür Türkiye'de popüler kültürün tarihi ve yapısı Popüler kültür ve moda Popüler kültür ve spor endüstrisi Popüler kültür ve müzik endüstrisi Popüler kültür ve yazılı basın Final Sınavı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste popüler kültür kavramının tarihsel gelişimi, çeşitli okulların popüler kültürü değerlendirme biçimleri, kitle iletişiminin gelişimi ile popüler kültür arasındaki bağlantıyı göstermek amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür Kavramı
2 Folk-Popüler-Yüksek Kültür
3 Kitle Kültürü ve kitle iletişim araçları
4 Popüler kültür kavramının gelişimi
5 İdeoloji ve popüler kültür
6 Popüler kültür ile ilgili kuramsal yaklaşımlar
7 Vize
8 Popüler kültür ve toplum
9 Küreselleşme ve popüler kültür
10 Türkiye'de popüler kültürün tarihi ve yapısı
11 Popüler kültür ve moda
12 Popüler kültür ve spor endüstrisi
13 Popüler kültür ve müzik endüstrisi
14 Popüler kültür ve yazılı basın
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Korkmaz, A. ve İrfan E.(2005) Popüler kültür ve iletişim, Erk yayınları, Ankara Storey, J. (2000) Popüler kültür çalışmaları, Babil yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)