Ders Adı Mülakat Teknikleri ve Etkili İletişim
Ders Kodu HAI-441
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İşe alımı planlarını tasarlayabilecektir. 2- Mülakat süreci ile ilgili etkinlikleri düzenleyebilecektir. 3- İşe alım sürecindeki modern yaklaşımları yorumlayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrencinin görüşme becerilerini geliştirilir ve öğrenciye etkili mülakat türleri öğretilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencilerin etkili mülakat tekniklerini öğrenmelerini hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, görüşme becerilerini geliştirmek ve mülakat türleri öğretmektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecine Genel Bir Bakış
2 Personel Temin Yöntemleri Nelerdir?
3 İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma Teknikleri
4 Personel Seçiminde Kullanılan Uygulama Örnekleri (Test ve Envanter Uygulamaları)
5 Mülakat Nedir?
6 İşletmelerde Mülakat Çeşitleri
7 Mülakat Öncesi Hazırlık
8 Mülakat Süreci
9 Mülakat Soru Örnekleri
10 Mülakatın Değerlendirilmesi
11 Yetkinlik Nedir? Yetkinlik Türleri
12 İyi Bir Mülakat İçin Öneriler
13 Doğru Aday Seçimi ve İş Teklif Süreci
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 2
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 2
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 1
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 2
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 5
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)