Ders Adı Etkili Sunum Teknikleri
Ders Kodu HAI-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Okt. neşe Okur
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Ekili sunumun nasıl yapılacağını bilir. Etkili sunum teknikleri konusunda kavram, yöntem ve anlayışlara ilişkin sosyal psikolojik açıdan bir iç görü kazanır. Etkili sunumun iş yaşamındaki önemini ve etkisini kavrar. Etkili sunumun amaç ve işlevlerinin ne olduğuna ilişkin farkındalık kazanır Çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi ve deneyimi edinir Çeşitli kaynaklardan ulaştığı bilgiyi sistematik şekilde düzenleyerek özellikle bilgisayardan ve diğer sunum araçlarından (tepegöz-asetat, gazeteler, panolar, raporlar, afişler, istatistikler, diyagramlar, filmler, dialar, projeksiyon ve hatta bu konuda yetkin kişiler vb. gibi) yararlanarak amaca uygun şekilde sunum hazırlayabilir. Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini; sunum sırasında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri bilir. Toplantı organizasyonu ile ilgili hazırlık ve uygulama aşamalarını gerçekleştirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencinin sunum becerisini geliştirmek maksadıyla uygulama ve teoriye yönelik eğitim verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -------
Hafta Konular  
1 1.Sunum Teknikleri Dersine Giriş 1.1. Dersin amaç ve hedefleri 1.2.Sunum nedir 1.3. Neden etkili sunum 1.4. Sunum tanımı 1.5.Sunum türleri 1.6.Uygulama
2 2. Sunum Hazırlama Aşamaları 1 Sunum Planlanması-Amaç ve Hedefleri 2.1. Sunumun amacını belirlemek 2.2. Hedefleri belirlemek 2.3. Sunumun hedefleri, konuşmacının hedefleri, dinleyicinin hedefleri 2.4. Hedef kitlenin / dinleyicilerin profilini belirleme 2.5. Hedef kitle/dinleyiciler hakkında bilgi toplama 2.6. Hedef kitlenin/dinleyicilerin yapısı
3 3. Sunum Hazırlama Aşamaları 2 Sunum Planlanması-Kullanılacak Destek Araçları 3.1. Kullanılacak destek araçlarını belirlemek 3.2. Sözel destek araçları 3.3. Görsel destek araçları 3.4. Sunumda destek araçlarını kullanırken dikkat edilecek hususlar
4 4.Sunum Hazırlama Aşamaları 3 Sunum Planlanması-Mekan Düzenlemeleri 4.1. Sunum mekanını hazırlamak 4.2. Oturum düzeni nasıl olmalı 4.3.Küçük mekan düzenlemeleri 4.4.Orta büyüklükteki mekan düzenlemeleri 4.5.Büyük mekan düzenlemeleri
5 5.Sunum Hazırlama Aşamaları 4 Sunumu Hazırlama 5.1. Bilgi / Verileri toplama 5.2.Bilgi / Verilerin düzenlenmesi 5.3.Plan çıkarma 5.4Bilgileri/Verileri metne çevirme 5.5.Kullanılacak görsel destek araçlarını belirleme 5.6.Yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme 5.7.Sunumu prova etme
6 6.Sunum Hazırlama Aşamaları 5 Sunumu Yapma-Sunumun İletişim Ögeleri-1 6.1. Sunumun iletişim ögeleri 6.2. Sözlü iletişim: ses ve konuşmanın (sesin nitelikleri, tonlama, vurgu, tonlama,durak, söyleyiş) 6.3. Sözsüz iletişim: beden dili 6.4. Beden dilinin ögeleri: Göz-bakış; dokunma; jestler ve mimikler; oturma biçimi, beden duruşu; görsel etki
7 7.Ödev -Bireysel Sunumları
8 8.Ödev -Bireysel Sunumları
9 9.Sunum Hazırlama Aşamaları 6 Sunumu Yapma-Sunumun İletişim Ögeleri-2 9.1. Dinleme 9.2.Dinleme türleri 9.3. Dinleme engelleri 9.4. Soru sorma 9.5.Özetleme-Geribildirim -Değerlendirme
10 Ödev -Grup Sunumları
11 Ödev -Grup Sunumları
12 Ödev -Grup Sunumları
13 Ödev -Grup Sunumları
14 Ödev -Grup Sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 2
2 Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 2
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 2
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 2
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 2
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 2
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 2
8 Halkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 2
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1.Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören, Academy, 1999 2.Etkili Sunuş, Christine E. Bingaman, Rota Yayın, 1993 3.Bedenin Dili, Acar&Zuhal Batlaş, Remzi Kitabevi, 1995 4.Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri, Murat Baykızı, Kar Yayınları, Ekim 2005 5.Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Ali Kaya, Eğitim Kitabevi, 2004 6.Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, George Kops, Richard Worth, Gün Yayıncılık 7.Başarılı Sunum Kendi Kendini Geliştirme Programı Daha İyi Düşünüp Daha Verimli Çalışabilmek İçin Kılavuz, John Collins, Doğan Kitapçılık, Mayıs 2000 8.Daha İyi Nasıl... Sunum Yapma, Michael Stevens, Timaş Yayınları, Ekim 1998 9.Sunum Gözler Üzerindeyken Başarmak, Banu Gökçül, Kapital Kitapları, Ekim 2005 10.Sunuş Yapma, Robert B. Nelson Ve Jenifer Wallick Isbn 975-8243-42-X 11.Başarılı Prezantasyonun 101 Yolu, Elizabeth Tierney Isbn 975-316-850-0 12.Etkili İletişim Ve Sunum Teknikleri Ders Notları, Dr. Derya Kaya, Harp Akademileri Eğitim Seminerleri 2001 Ders Sunum notları
Diğer Kaynaklar 1.Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören, Academy, 1999 2.Etkili Sunuş, Christine E. Bingaman, Rota Yayın, 1993 3.Bedenin Dili, Acar&Zuhal Batlaş, Remzi Kitabevi, 1995 4.Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri, Murat Baykızı, Kar Yayınları, Ekim 2005 5.Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Ali Kaya, Eğitim Kitabevi, 2004 6.Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, George Kops, Richard Worth, Gün Yayıncılık 7.Başarılı Sunum Kendi Kendini Geliştirme Programı Daha İyi Düşünüp Daha Verimli Çalışabilmek İçin Kılavuz, John Collins, Doğan Kitapçılık, Mayıs 2000 8.Daha İyi Nasıl... Sunum Yapma, Michael Stevens, Timaş Yayınları, Ekim 1998 9.Sunum Gözler Üzerindeyken Başarmak, Banu Gökçül, Kapital Kitapları, Ekim 2005 10.Sunuş Yapma, Robert B. Nelson Ve Jenifer Wallick Isbn 975-8243-42-X 11.Başarılı Prezantasyonun 101 Yolu, Elizabeth Tierney Isbn 975-316-850-0 12.Etkili İletişim Ve Sunum Teknikleri Ders Notları, Dr. Derya Kaya, Harp Akademileri Eğitim Seminerleri 2001 Ders Sunum notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)