Ders Adı Radyo Televizyona Giriş
Ders Kodu RTS-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİKER SARAÇ
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dünyada ve Türkiye’de Radyo TV yayıncılığı ve tarihini tanımlar 2. Yayın Türleri ve kapsama alanlarını değerlendirir. 3. Kamusal ve Tecimsel yayıncılık kavramlarını karşılaştırır. 4. Radyo-televizyon endüstrisinin ekonomi politiğini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Ders, eleştirel bir bağlam içinde radyo-televizyon yayıncılığının temel kavramlarını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ders öğrencileri radyo-televizyon endüstrisi, endüstrinin tarihsel gelişimi ve radyo-televizyon yayıncılığının temel kavramları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse Giriş
  Ön Hazırlık: -
2 Radyonun Dünyadaki Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Radyonun Türkiye'deki Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Radyonun Propaganda Amaçlı Kullanılması: Hitler Almanyası Örneği
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Erken Dönem Radyo İncelemeleri
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Erken Dönem Radyo İncelemeleri:
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Televizyonun Dünya'daki Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Televizyonun Türkiye'deki Tarihçesi
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Erken Dönem Televizyon İncelemeleri
  Ön Hazırlık: Okuma
10 1980 Sonrası Radyo-Televizyon Alanının Düzenlenişi
  Ön Hazırlık: Okuma
11 1980 Sonrası Radyo Televizyon Alanının Düzenlenişi
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Televizyonda Drama ve Gerçeklik
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Televizyon İzleyicisi
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 1
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 5
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)