Ders Adı Sinemaya Giriş
Ders Kodu RTS-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Radyo Televizyon Sinema alanının ilişkili olduğu kavramları değerlendirebilme ve diğer disiplinlerle bağlantılarını kurabilme, radyo televizyon sinema metinleri inşa edebilme, görüntüleme ve yayınlama ekipmanlarını kullanabilme Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo televizyon sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilme ve derinlemesine kavrayabilme Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini kurgulayabilme Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olabilme İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri kavrayabilme İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslararası yasal çerçeveyi bilerek fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeri takip edebilme Radyo televizyon sinema normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal, düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, radyo televizyon sinemanın yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilme Sosyal bilimler, iletişim ve radyo televizyon sinema alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenme ve bu yolla kendini geliştirebilme Sanatsal, sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varabilme Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilme ve medya metinleri aracılığıyla kamuya bilgi aktarabilme Küresel, ulusal ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve tercihlerini, ve yayın politikalarını değerlendirebilme Demokratik, insan hakları temelli, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme, ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varabilme, ayırt edebilme ve bunlara karşı tutum sergileyebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Sinemanın Doğuşu, Sanat Olarak Sinema, Kitle İletişim Aracı Olarak Sinema, Filmsel Evren: Zaman, Mekan ve Hareket, Filmsel Görüntü, Çerçeveleme ve Işık, Sinemada Kurgu, Sinemada Ses, Film Üretim Süreci, Film Ekibi, Tür Sineması, Sinemada Akımlar, Film Eleştirisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin, sinema tarihini öğrenerek, bilinçli bir izleme alışkanlığı edinmeleri ve bu bilgiler ışığında sinemaya daha bilimsel ve eleştirel bakmaları sağlanmak istenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere hem bir sanat hem de bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın tarihsel gelişim sürecini ve sinema dilini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sinemanın Doğuşu
  Ön Hazırlık: Film İzleme
2 Sinema Sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma, Film İzleme
3 Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Sinema
  Ön Hazırlık: Okuma, Film İzleme
4 Filmsel Evren: Zaman,Mekan ve Hareket
  Ön Hazırlık: Okuma, Film İzleme
5 Filmsel Görüntü
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Çerçeveleme ve Işık
  Ön Hazırlık: Okuma, Film İzleme
7 Sinemada Kurgu
  Ön Hazırlık: Film İzleme, Okuma
8 Sinemada Ses
  Ön Hazırlık: Okuma, Film İzleme
9 Film Üretim Süreci
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Film Ekibi ve Görevleri
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Sinemada Türler
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Sinemada Türler
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Sinemada Akımlar
  Ön Hazırlık: Okuma, Film İzleme
14 Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Film İzleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 2
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 3
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Sinemanın Doğuşu
Diğer Kaynaklar Sinemanın Doğuşu
Materyal
Dökümanlar Sinemanın Doğuşu
Ödevler Filmler: Potemkin Zırhlısı, Sergei Eisentein, 1925 Modern Zamanlar, Charlie Chaplin, 1936 Yurttaş Kane, Orson Welles, 1941 Django, Quentin Tarantino, 2012 Pan'ın Labirenti,Guillermo del Toro, 2006 Ben Küba,Mihail Kalatozov, 1964 Moulin Rouge, Baz Luhrmann, 2001 Bisiklet Hırsızları,Vittorio De Sica, 1948 400 Darbe,François Truffaut,1959 Dr. Caligari'nin Muayenehanesi, Robert Weine, 1920 Sapık, Alfred Hitchcock,1960 Vertigo, Alfred Hitchcock, 1961 Kuşlar, Alfred Hitchcock, 1963
Sınavlar Yok
Materyal Diğer Kitaplar: Alim Şerif Onaran, Sinemaya Giriş Nijat Özön, Sinema Sanatına Giriş Joseph V. Mascelli, Sinemanın 5 Temel Öğesi Nilgün Abisel, Popüler Sinema ve Film Türleri James Clarke, Sinema Akımları Zafer Özden, Film Eleştirisi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)