Ders Adı Senaryo Yazarlığı
Ders Kodu RTS-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Senaryo yazımında dramatik yapıyı oluşturan öğeleri tanımlar 2- Film senaryosu taslağı oluşturabilir 3- Öyküleme tekniklerinin neler olduğunu bilir ve uygulayabilir 4- Film senaryosu için karakter yaratabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Senaryonun öğeleri, karakterin hareket etmesi, senaryonun önemli bölümleri ve senaryo teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Senaryo yazım tekniklerini öğretmek.
Dersin Amacı Senaryo yazarlığını, senaryo konusu bulmayı ve bulunan konuyu senaryoya dönüştürmeyi öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin kapsamına dair bilgi verme.
2 Aristotales'in öngördüğü Tragedyanın altı temel öğesi.
3 Anlatı kuramı ve dramatik yapıyı oluşturan unsurlar.
4 Senaryo tanımı ve özellikleri
5 Dramatik anlatımda sorunsallaştırma, içerik ve çatışma.
6 Öyküleme teknikleri.
7 Senaryoda kurgu.
8 Senaryoda karakter tasarımı.
9 Senaryoda devinimi sağlayan unsurlar.
10 Senaryoda diyalog.
11 Senaryoda ses, müzik kullanımı.
12 Senaryo yazımında yapılan hatalar.
13 Senaryo biçimleri ve evreleri.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 4
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 5
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Akyürek, Feridun (2004). Senaryo Yazarı Olmak. İstanbul: MediaCat Yayınları. Chion, Michel (1992). Bir Senaryo Yazmak, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat. İstanbul: Afa Yayınları. Öktem Başol. (2017). Senaryo Kitabı: Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Örnekleri. İstanbul: İthaki yay. Ernst Fischer(2017). Sanatın Gerekliliği. Cevat Çapan (Çev.). İstanbul: Sözcükler Yayınları.
Diğer Kaynaklar Akyürek, Feridun (2004). Senaryo Yazarı Olmak. İstanbul: MediaCat Yayınları. Chion, Michel (1992). Bir Senaryo Yazmak, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat. İstanbul: Afa Yayınları. Öktem Başol. (2017). Senaryo Kitabı: Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Örnekleri. İstanbul: İthaki yay. Ernst Fischer(2017). Sanatın Gerekliliği. Cevat Çapan (Çev.). İstanbul: Sözcükler Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Akyürek, Feridun (2004). Senaryo Yazarı Olmak. İstanbul: MediaCat Yayınları. Chion, Michel (1992). Bir Senaryo Yazmak, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat. İstanbul: Afa Yayınları. Öktem Başol. (2017). Senaryo Kitabı: Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Örnekleri. İstanbul: İthaki yay. Ernst Fischer(2017). Sanatın Gerekliliği. Cevat Çapan (Çev.). İstanbul: Sözcükler Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Film: Diriliş / The Revenant (Alejandro González Iñárritu, 2016) Tr / 156’ Film: Akıl Defteri/ Memento (Christopher Nolan, 2001) Tr / 116’ Film: Mavi / Trois couleurs: Bleu (Krzysztof Kieslowski, 1993) Tr, 100'
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)