Ders Adı Televizyonda Program Türleri
Ders Kodu RTS-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- TV program türlerinin genel kategorilerini tanımlayabilir. 2- Tv program türlerinin anlatı özelliklerini bilir ve örnekler üzerinden tartışabilir. 3- Televizyon Belgeseli nin türsel özelliklerini bilir ve yapım sürecini tasarlayabilir. 4- Müzik, eğlence, eğitim gibi çeşitli alanlarla ilgili tv program önerisi geliştirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Tür Kavramı,Televizyonun Anlatı Yapısı,Televizyon program türleri, program türlerinin anlatı özellikleri, dramatik programlar, konuşma, görüşme, tartışma programları; müzik, eğlence,belgesel, gerçeklik programları ve eğitim programlarının türsel özellikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi televizyonda program türleri hakkında gerekli olan tüm bilgileri vermektir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı televizyonun sosyal ve ekonomik özelliklerinin TV program türlerini nasıl biçimlendirdiğini açıklamak, başlıca televizyon program türlerini format özellikleri,sunuş teknikleri ile birlikte anlatmak, TV program eleştirisinin nasıl yapılabileceğini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Televizyon ve Toplum
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Televizyon Yayıncılığı ve Yayın Politikaları
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Televizyonun Anlatı Yapısı
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Televizyonda Yapım Süreci
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Televizyonda Tür ve Format İlişkisi
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Televizyon program türlerinde genel kategoriler, Program Türlerinde Melezleşme
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Televizyonda Haber Türü
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Kültür Programları ve Belgesel Programlar
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Televizyon Dramaları, Diziler ve Seriyaller
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Gerçeklik Televizyonu
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Yarışma Programları
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Spor Programları
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Söyleşi ve Tartışma Programları
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Televizyon Program Türlerinde Hibritleşme
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 3
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 3
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 2
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 3
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 5
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Televizyon Yayıncılığı ve Yayın Politikaları Geleneksel Anlatı ve Televizyon Anlatısının Temel Özellikleri Bir Televizyon Programının Yapım Süreci Spor Programlarının Türsel Özellikleri
Diğer Kaynaklar Televizyon Yayıncılığı ve Yayın Politikaları Geleneksel Anlatı ve Televizyon Anlatısının Temel Özellikleri Bir Televizyon Programının Yapım Süreci Spor Programlarının Türsel Özellikleri
Materyal
Dökümanlar Televizyon Yayıncılığı ve Yayın Politikaları Geleneksel Anlatı ve Televizyon Anlatısının Temel Özellikleri Bir Televizyon Programının Yapım Süreci Spor Programlarının Türsel Özellikleri
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Kitap: Erol Mutlu, Televizyon ve Toplum Medya Politikaları (Der. Beybin Kejanlıoğlu) Erol Mutlu, Televizyonda Program Yapımı Gürol Gökçe, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği Makale: Seyhan Aksoy, Didem Narmanlı, TUTAN/TUTMAYAN DİZİ TANIMLAMASI İLE YARATILAN YERLİ DİZİLERİN FARKLILIĞI YANILSAMASINA KARŞI YERLİ DİZİLERİN AYNILIĞI, 2019 Mete Kazaz, Seher Bayar;HABER TARTIŞMA PROGRAMLARININ BİR TÜRÜ OLARAK HABER MAHKEMELERİ PROGRAMLARININ ANALİZİ, 2018 Mert Güler, Televizyonun Anlatı Yapısı ve Televizyon Programlarında Hibritleşme, 2016 Tülay Şeker, Türkiye’de Televizyon Yayıncılığında Eğlencenin Egemenliği, 2016 Neşe Kars, Bir Televizyon Program Türü Olarak Sitcom Göksel Göker, TELE-YAŞAMLAR: GERÇEKLİK VE KURGU BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE REALİTE PROGRAMLAR, 2015 Onur Dursun, Dilek Evirgen; BİLGİNİN POPÜLER KÜLTÜR – POPÜLER KÜLTÜRÜN BİLGİ ARACI OLARAK KULLANILDIĞI BİR ALAN: YARIŞMA PROGRAMLARI, 2014 Sevgi Kesim Güven, Altan Kar,MEDYANIN SEYİRLİKSUNAKLARI:YARIŞMA PROGRAMLARI 2014 Can Ertuna, Türkiye’de Televizyonlarda Kanaat Üretimi: Haber Kanallarındaki Tartışma Programları ve Kanaat Teknisyenleri,2018 Ferit Çağıl, Funda Masdar Kara; Dijital Dönüşüm Bağlamında Türkiye’de Dizi Sektörü ve Geleceği, 2019 Tez: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Televizyon Programları ve Özellikle Televizyon Program Formatları, Tuğçe Karabağ, 2012 Prof. Dr. Aytekin Can (Danışman) TELEVİZYON BELGESEL PROGRAMLARI,2017 Bilgehan Ece Şakrak, GERÇEKLİĞİN KURGULANMASINDA REALITY-SHOW'LAR, 2014
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)