Ders Adı Televizyon ve Sinemada Görüntünün Teknik Temelleri
Ders Kodu RTS-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Alanı ile ilgili kuramsal/teknik terminolojiye hakim olabilme. 2- Sinema ve televizyon yapım öncesi süreçlerini planlayabilme, tasarlayabilme ve yürütebilme. 3- Standart bir televizyon stüdyosuna hakim olabilme, canlı televizyon programları süreçlerini tasarlayabilme ve yürütebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında elektronik görüntü tekniğinin kavramsal yapısı, uygulama örnekleri işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi elektronik görüntü tekniğinin temel kavramlarını açıklamak ve felsefesini uygulamaktır.
Dersin Amacı Sinema ve televizyon alanının temel unsurlarından olan görüntünün daha iyi aktarılmasını ve yorumlanmasını öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin kapsamına dair bilgi verme.
2 Sinemada kavramsal araçlar.
3 Çekim yöntemleri.
4 Görsel dil.
5 Objektif dili ve Görsel hikaye anlatımı.
6 Sinemasal devamlılık.
7 Aydınlatma teknikleri.
8 Yüksek Seçiklikli (High Def) Sinematografi.
9 Pozlamayı denetlemek.
10 Renk kuramı ve görüntü denetimi.
11 Kamera hareketleri.
12 Objektifler ve netlik.
13 Set çalışmaları.
14 Genel değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 3
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 3
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 3
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 5
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 5
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Blain Brown (2014). Sinematografi, Kuram ve Uygulama. Selçuk Taylaner (Çev.). İstanbul: Hil Yayınları.
Diğer Kaynaklar Blain Brown (2014). Sinematografi, Kuram ve Uygulama. Selçuk Taylaner (Çev.). İstanbul: Hil Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Blain Brown (2014). Sinematografi, Kuram ve Uygulama. Selçuk Taylaner (Çev.). İstanbul: Hil Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)