Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
Ders Kodu RTS-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavram ve tanımları öğrenir 2- Öğrenciler nicel ve nitel araştırma paradigmalarını kavrar 3- Öğrenciler nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapar 4- Öğrenciler anket sorusu hazırlar 5- Öğrenciler SPSS programını kullanarak verileri analiz eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders kapsamında, bilimsel araştırma metodolojisine giriş ile iletişim çalışmalarında kullanılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri öğrencilere tanıtılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencilerin bilimsel araştırmalarının sistematik şekilde ilerlemesini hedeflemektedir.
Dersin Amacı Ders, bilimsel araştırma yöntemleri temel kavram ve uygulamaları çerçevesinde öğrencilere genel bir yöntembilim anlayışı kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar (Bilim, bilimsel yöntem, bilgi, bilginin kaynağı, bilimin türleri)
  Ön Hazırlık: okuma
2 Epistemoloji
  Ön Hazırlık: okuma
3 Sosyal bilimlerde metodoloji
  Ön Hazırlık: okuma
4 Sosyal bilimlerde metodoloji
  Ön Hazırlık: okuma
5 Nicel ve nitel yaklaşım ayrımı
  Ön Hazırlık: okuma
6 Nicel ve nitel araştırma sürecinin adımları
  Ön Hazırlık: okuma
7 Nicel ve nitel araştırmada geçerlik ve güvenilirlik
  Ön Hazırlık: okuma
8 Nicel ve nitel örnekleme
  Ön Hazırlık: okuma
9 Veri toplama teknikleri
  Ön Hazırlık: okuma
10 Tarama araştırması
  Ön Hazırlık: okuma
11 Tarama araştırması örnekleri
  Ön Hazırlık: okuma
12 Deneysel tasarım
  Ön Hazırlık: okuma
13 Deneysel tasarım örnekleri
  Ön Hazırlık: okuma
14 İçerik analizi
  Ön Hazırlık: okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 2
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer NEUMAN W.L. (2016), Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II, Yayın Odası Yayınları. KEAT R. ve URRY J.(2016), Bilim Olarak Sosyal Teori, İmge Kitabevi. Gökçe, O.(2006), İçerik Analizi, Siyasal Kitabevi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)