Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II
Ders Kodu RTS-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Nitel araştırma tekniklerini tanımlar. 2- Göstergebilim, söylem analizi, etnografik çalışma, derinlemesine mülakat, odak grup gibi nitel araştırma tekniklerini tanımlar. 3- Nicel ve nitel araştırma tekniklerini birbirleriyle karşılaştırır. 4- Farklı yöntemler esas alınarak hazırlanan araştırmaları değerlendirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, sosyal bilimlerde araştırma yapmak, yapılmış araştırmaların anlamını çözümlemek ve yorumlamak şeklinde belirlenmiştir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencinin iletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olmasını hedeflemektedir.
Dersin Amacı Sosyal bilimlerde bilimsel araştırmanın anlamını çözümlemeye ve yorumlamaya uygun nitel tekniklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim, bilgi ve bilgi kuramı nedir?
  Ön Hazırlık: okuma
2 Sosyal Bilimlerde metodoloji
  Ön Hazırlık: okuma
3 Pozitivist Sosyal Bilim
  Ön Hazırlık: okuma
4 Yorumsayıcı Sosyal Bilim
  Ön Hazırlık: okuma
5 Eleştirel Sosyal Bilim
  Ön Hazırlık: okuma
6 Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Yaklaşım Arasındaki Farklar
  Ön Hazırlık: okuma
7 Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Yaklaşım Arasındaki Farklar
  Ön Hazırlık: okuma
8 Nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama teknikleri
  Ön Hazırlık: okuma
9 Etnografi ve iletişim etnografisi
  Ön Hazırlık: okuma
10 Göstergebilim ve göstergebilimsel analiz
  Ön Hazırlık: okuma
11 Söylem ve söylem çözümlemesi
  Ön Hazırlık: okuma
12 Nitel içerik çözümlemesi
  Ön Hazırlık: okuma
13 Örnek makaleler
  Ön Hazırlık: okuma
14 Örnek makaleler
  Ön Hazırlık: okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer KEAT R. ve URRY J.(2016), Bilim Olarak Sosyal Teori, İmge Kitabevi. NEUMAN W.L. (2016), Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II, Yayın Odası Yayınları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)