Ders Adı İletişim Sosyolojisi
Ders Kodu RTS-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları İLETİŞİM OLGUSUNUN DEĞİŞİK GÖRÜNÜMLERİ İLE SOSYAL YAPI, KURUMLAR VE SÜREÇLER ARASINDA İLİŞKİ KURABİLME. KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK GÖRSEL KÜLTÜRDE İNSAN VE TOPLUM HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TOPLUM HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK YENİ MEDYA DÜZENİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK ULUSLARARASI İLETİŞİM HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Medya ve Kimlik, Medya ve Toplumsal Hareketler, Medya ve Toplumsal Denetim, Yaşlılar ve Medya, Azınlıklar ve Medya, Medya ve Boş Zaman, Medya ve Kadın, Moda ve İletişim, Demokrasi ve Yeni İletişim Teknolojileri, Teknoloji ve Dijital Bağımlılıklar, Medya ve Gündelik Yaşam, Medya ve Yaşam Tarzı, Medya ve Spor Kültürü, Medya Ve Beden Politikaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İLETİŞİM OLGUSUNUN TOPLUMSAL YAPI, KURUMLAR VE SÜREÇLER İLE OLAN İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ AÇISI İLE İNCELENMESİ
Dersin Amacı Bu dersin amacı kitle iletişiminin gündelik yaşamla, toplumsal hareketlerle ve toplumsal yapı ve kurumlarla arasındaki ilişkiyi kavratmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim, Medya ve Sosyoloji İlişkisi
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Medya, Siyasal Katılım ve Demokrasi
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Medya ve Toplumsal Hareketler
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Medya ve Denetim
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Medya ve Tüketim
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Medya ve Boş Zaman
  Ön Hazırlık: Okuma
7 İletişim ve Moda
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Teknoloji ve Dijital Bağımlılıklar
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Medya ve Beden Politikaları
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Medya ve Kimlik
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Medya ve Azınlıklar
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Medya ve Gündelik Yaşam
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Medya ve Yaşam Tarzı
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Medya ve Spor Kültürü
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 3
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler -
Sınavlar
Materyal Diğer Kitap: Éric MAİGRET (2019) Medya ve İletişim Sosyolojisi. Makale: Cengiz Anık, Medya ve Demokrasi İlişkisinin Bağ ve Bağlantıları Üzerine Yeniden Düşünmek Makale: Elif TOPAL DEMİROĞLU, Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması Makale: Mehmet Emin BABACAN, Sosyal Medya Sonrası Yeni Toplumsal Hareketler Makale: Aybek Canbek,Akışkan Gözetim ve Denetime Gönüllü Katılımın Yeni Kamusal Alanı Olarak Sosyal Medyaya Bir Bakış Makale: Akan YANIK, BİR SÜPERPANOPTİKON OLARAK YENİ MEDYA: YENİ MEDYA IŞIĞINDA GÖZETİMİN ELEŞTİRİSİ Makale: Eylem Çamuroğlu Çığ, Dijital Çağda Bakışın Politikası: Panoptikon ve Aleniyet İlkesi Makale: Nil Esra DAL, TÜKETİM TOPLUMU VE TÜKETİM TOPLUMUNA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Makale: Olkan Senemoğlu, Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz Makale: Nilüfer ÖZCAN DEMİR, BİREYLERİN TÜKETİMİN NESNESİNE DÖNÜŞMESİNDE, SOSYAL MEDYA ETKİSİ Makale: Elife KART, BOŞ ZAMANIN ÇOKLU TÜKETİM MEKÂNI OLARAK İNTERNET VE YENİ YAŞAM TARZLARININ İNŞASI Makale: Ömer Aytaç, Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman Makale: Ömer Aytaç, BOŞ ZAMAN ÜZERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR Makale: G. Senem Gençtürk-Hızal, Bir iletişim Biçimi Olarak Moda:"Modusuun Sınırları Makale: Büşra GÜNEY, DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN DİJİTAL KÜLTÜRE DÖNÜŞMESİ Makale: Deniz YENGİN, TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI OLARAK DİJİTAL BAĞIMLILIK Makale: Yasemin BİLİŞLİ, FATMA ÇAKMAK, MICHEL FOUCAULT’NUN BİYO-İKTİDAR PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE GAZETE SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ Makale: İpek ÖZGEN, Tüketim Kültürü ve Medyada Güzellik Söylemi Makale: Meral Timurturkan, Biyoiktidar, Beslenme ve Annelik: Emzirmenin Kültürel ve Politik Görünümleri Makale: Ümit Hüseyin Girgin, Gelenekten postmoderne kimlik inşa süreci ve yeni medya: Facebook örneği Makale: Burcu ÖZDEMİR, Gonca YILDIRIM, DİJİTALLEŞEN İLETİŞİM ORTAMLARINDA KİMLİK İNŞASI VE BENLİK SUNUMU Makale: Nahide ÖZTÜRK, AZINLIK GRUPLARININ TOPLUMSAL ENTEGRASYON SÜRECİNDE AZINLIK MEDYASININ ROLÜ Makale: Hakan Alp, SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK AYRIMCI VE ÖTEKİLEŞTİRİCİ SÖYLEMİN YEREL MEDYADA YENİDEN ÜRETİLMESİ Makale: Erdal Dağtaş, Ozan Yıldırım, İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri Makale: Ceren Yegen, Yeni Medyanın Gündelik Yaşama Etkileri: "armut.com" ve "evebirilazim.com" Örnekleri İle Çevrimiçi Hizmet Satın Alma Pratiği Makale: Uğur Zeynep GÜVEN,BEĞENI SOSYOLOJISI AÇISINDAN KÜLTÜREL TABAKALAŞMA: YENI ORTA SINIF VE YENI MEDYA Makale: İpek Sucu, Sosyo-Kültürel Düzenin ve Tüketim Ediniminin Yeni Yaşam Tarzları Aracı Olarak Yeni Medya Makale: Bahar Ünsal, Fikret Ramazanoğlu , SPOR MEDYASININ TOPLUM ÜZERİNDEKİ SOSYOLOJİK ETKİSİ Makale: Oktar KIZAR, vd., SPOR MEDYASINDA ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNÜN ŞİDDETE YANSIMASI
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)