Ders Adı Siyasal Düşünceler Tarihi
Ders Kodu RTS-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders, öğrencinin siyaset bilimine dair bugünkü düşüncelerin kökenlerini ve tarihsel bağlamını anlamasını sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriğini, Eski Yunan siyasal düşüncesinden başlayarak modern döneme kadar Batı'da siyasal düşünceye yön veren siyasal düşünürler ile tarihsel arka planlarını oluşturan siyasal ve toplumsal değişimler oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, günümüz dünyasının daha iyi yorumlanabilmesi için siyasal düşüncelerin tarihsel gelişimi hakkında altyapı hazırlamayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Eski Yunan siyasal düşüncesinden başlayarak modern döneme kadar Batı'da siyasal düşüncenin gelişimini incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasal düşünceler tarihi nedir ve hangi konuları içerir?
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
2 Klasik Dönem Yunan Siyasal Düşüncesi 1: Eski Yunan'da Siyasal Düşüncenin Genel Özellikleri, Sofistler ve Socrates
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
3 Platon'un siyasal düşüncesi
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
4 Aristoteles'in siyasal düşüncesi
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
5 Roma Siyasal Düşüncesi
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
6 Roma Siyasal Düşüncesi
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
7 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi : Hıristiyan Siyasal Düşüncesi I: St. Augustine
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
8 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi : Hıristiyan Siyasal Düşüncesi II: St. Aquinas
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
9 Modern Siyasal Düşünce: Reform Hareketleri (Luther, Calvin)
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
10 Modern Siyasal Düşünce: rönesans dönemi machiavelli
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
11 Modern Siyasal Düşünce: Egemenlik ve Devlet: Bodin ve Hobbes
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
12 Modern Siyasal Düşünce: Locke
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
13 Modern Siyasal Düşünce: Rousseau
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
14 Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 3
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 1
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 3
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 6 6
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları https://panel.kku.edu.tr/Content/sosyoloji/Belgeler/Siyasi_D%C3%BC%C5%9F% C3%BCnceler_Tarihi_A%C3%96F.pdf https://panel.kku.edu.tr/Content/sosyoloji/Belgeler/Siyasi_D%C3%BC%C5%9F% C3%BCnceler_Tarihi_A%C3%96F.pdf
Diğer Kaynaklar Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları https://panel.kku.edu.tr/Content/sosyoloji/Belgeler/Siyasi_D%C3%BC%C5%9F% C3%BCnceler_Tarihi_A%C3%96F.pdf https://panel.kku.edu.tr/Content/sosyoloji/Belgeler/Siyasi_D%C3%BC%C5%9F% C3%BCnceler_Tarihi_A%C3%96F.pdf
Materyal
Dökümanlar Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları https://panel.kku.edu.tr/Content/sosyoloji/Belgeler/Siyasi_D%C3%BC%C5%9F% C3%BCnceler_Tarihi_A%C3%96F.pdf https://panel.kku.edu.tr/Content/sosyoloji/Belgeler/Siyasi_D%C3%BC%C5%9F% C3%BCnceler_Tarihi_A%C3%96F.pdf
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Mehmet Ali Ağaoğulları (2014) Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları https://panel.kku.edu.tr/Content/sosyoloji/Belgeler/Siyasi_D%C3%BC%C5%9F% C3%BCnceler_Tarihi_A%C3%96F.pdf https://panel.kku.edu.tr/Content/sosyoloji/Belgeler/Siyasi_D%C3%BC%C5%9F% C3%BCnceler_Tarihi_A%C3%96F.pdf
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)