Ders Adı Uygarlık Tarihi
Ders Kodu RTS-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kültürün doğuşu açıklanır. 2- Uygarlık kavramı tanımlanır. 3- Dünya tarihindeki farklı uygarlıkların kökenleri karşılaştırılır. 4- Dünya tarihindeki farklı uygarlık örnekleri değerlendirilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uygarlık kavramı, kültür kavramı, tarihsel devirler, uygarlıklar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uygarlık tarihine ilişkin genel kavramların ve dünya tarihine ilişkin farklı perspektiflerin tanıtılması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kültürün anlaşılması, uygarlıkların tanıtılması, öğrencinin genel kültür edinmesi ve insanı anlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tarih nedir? Uygarlık nedir?
  Ön Hazırlık: Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
2 insanlık tarihinin başlaması, Paleolitik Çağ ve Mezolitik Çağ
  Ön Hazırlık: McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
3 Kültür ve uygarlığın tanımları.
  Ön Hazırlık: McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
4 Kültür ve uygarlığın tanımları.
  Ön Hazırlık: McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
5 Mezepotamya tarihi ve uygarlığı.
  Ön Hazırlık: McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
6 Anadolu uygarlıkları.
  Ön Hazırlık: McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
7 Akdeniz uygarlıkları.
  Ön Hazırlık: McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
8 Yakındoğu ve Akdeniz uygarlıkları.
  Ön Hazırlık: McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
9 Bilim nedir? Bilim tarihi nedir, neden okunmalıdır? Bilim, felsefe ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler nelerdir?
  Ön Hazırlık: Server Tanilli, (1984), Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 1. Cilt: İlk Çağ, Say Yayınları, İstanbul, 2. Basım.
10 İlkçağ'da ve Ortaçağ'da bilim.
  Ön Hazırlık: McNeill, William H. (2008) Dünya Tarihi, Çev. Alâeddin Şenel, 13.Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Carr, E.H. (1987) Tarih Nedir, İletişim Yayınları, İstanbul. Alâeddin Şenel,(2014), Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 3.Baskı. Gordon Childe, (2009), Tarihte Neler Oldu?, çev. Alâeddin Şenel, Mete Tunçay. Kırmızı Yayınları, İstanbul, 5.Baskı. Server Tanilli, (1984), Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 1. Cilt: İlk Çağ, Say Yayınları, İstanbul, 2. Basım.
11 Yeniçağ'da bilim. Bilimin Rönesansla yükselişi
  Ön Hazırlık: McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
12 Modern bilimin ortaya çıkışı.
  Ön Hazırlık: McNeill, William H. (2008) Dünya Tarihi, Çev. Alâeddin Şenel, 13.Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara
13 Einstein ve Kuantum teorisi.
  Ön Hazırlık: MARCUS, Greil (1999), Ruj Lekesi, çev. Gürol Koca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. McNeill, William H. (2008) Dünya Tarihi, Çev. Alâeddin Şenel, 13.Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara
14 Genel bir değerlendirme.
  Ön Hazırlık: MARCUS, Greil (1999), Ruj Lekesi, çev. Gürol Koca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 2
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 3
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 2
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 3
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul. MARCUS, Greil (1999), Ruj Lekesi, çev. Gürol Koca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. McNeill, William H. (2008) Dünya Tarihi, Çev. Alâeddin Şenel, 13.Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Alâeddin Şenel,(2014), Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 3.Baskı. Gordon Childe, (2009), Tarihte Neler Oldu?, çev. Alâeddin Şenel, Mete Tunçay. Kırmızı Yayınları, İstanbul, 5.Baskı. Server Tanilli, (1984), Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 1. Cilt: İlk Çağ, Say Yayınları, İstanbul, 2. Basım.
Diğer Kaynaklar Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul. MARCUS, Greil (1999), Ruj Lekesi, çev. Gürol Koca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. McNeill, William H. (2008) Dünya Tarihi, Çev. Alâeddin Şenel, 13.Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Alâeddin Şenel,(2014), Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 3.Baskı. Gordon Childe, (2009), Tarihte Neler Oldu?, çev. Alâeddin Şenel, Mete Tunçay. Kırmızı Yayınları, İstanbul, 5.Baskı. Server Tanilli, (1984), Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 1. Cilt: İlk Çağ, Say Yayınları, İstanbul, 2. Basım.
Materyal
Dökümanlar Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul. MARCUS, Greil (1999), Ruj Lekesi, çev. Gürol Koca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. McNeill, William H. (2008) Dünya Tarihi, Çev. Alâeddin Şenel, 13.Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Alâeddin Şenel,(2014), Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 3.Baskı. Gordon Childe, (2009), Tarihte Neler Oldu?, çev. Alâeddin Şenel, Mete Tunçay. Kırmızı Yayınları, İstanbul, 5.Baskı. Server Tanilli, (1984), Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 1. Cilt: İlk Çağ, Say Yayınları, İstanbul, 2. Basım.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul. MARCUS, Greil (1999), Ruj Lekesi, çev. Gürol Koca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)