Ders Adı İletişim Hukuku
Ders Kodu RTS-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emrah Duman
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İletişim alanını temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirir. 2- Haberleşme özgürlüğü ile bilgi edinme, yayma ve eleştirme hak ve özgürlükleri arasında ilişki kurar. 3- Fikri haklarla ilgili temel kavramları tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul yoktur. -
Dersin İçeriği Kitle iletişimi kavramı, hukuki temeli, düşünce ve ifade hürriyeti, basın hukuku, radyo-televizyon hukuku, internet yayıncılığı, hukuki ve cezai sorumluluk rejimi, düzeltme ve cevap hakkı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencilerin iletişim alanındaki hak ve özgürlükler ile fikri hakların temel kavramları hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir.
Dersin Amacı Dersin amacı, kitle iletişimine hakim temel hukuki ilkeleri ve anayasal altyapıyı vererek, basın, radyo-televizyon ve internet yoluyla yapılan kitle iletişim faaliyetlerinin hukuki rejimini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kitle İletişimi ve kitle iletişim hukuku tanımı, düşünce ve ifade hürriyetinin önemi
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
2 Kitle iletişim hukukunun anayasal temelleri ve hukuki kaynakları
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
3 Basın Kanunu'ndaki temel kavramlar, yayın türleri
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
4 Süreli yayın kuralları, Basın Kanunu'ndaki yükümlülükler
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
5 Radyo televizyon yayıncılığının yasal düzenlemeleri, özel yayıncılık kuruluşlarının kuruluşu ve yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
6 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ilkeleri, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
7 5651 sayılı Kanun uyarınca İnternet yayıncılığı, kavramlar ve yükümlülükler
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
8 Erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması prosedürleri
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
9 Cezai sorumluluk kavramı
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
10 Kitle iletişim araçlarında cezai sorumluluk hükümleri
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
11 Kitle iletişim hukukuna konu olabilecek kişilik hakkı ihlalleri
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
12 Kişilik haklarına yapılan saldırılardan korunma yolları
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
13 Düzeltme ve cevap hakkının tanımı, basın faaliyetlerinde düzeltme ve cevap hakkı kullanımı
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
14 Radyo-televizyon ve internet yayıncılığında düzeltme ve cevap hakkının kullanımı
  Ön Hazırlık: AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 1
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 1
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
Diğer Kaynaklar AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
Materyal
Dökümanlar AÖF Yayınları Medya Hukuku İlgili mevzuat
Ödevler -
Sınavlar 1 ara sınav ve 1 final
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)