Ders Adı Reklam Fotoğrafçılığı
Ders Kodu RTS-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Nazlı Doğan Özsöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahiptir. 2- Bir reklam fotoğrafının sahip olması gereken nitelikleri bilir. 3- Fotoğraf stüdyosu ekipman ve aparatlarını kullanabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders reklam fotoğrafçılığı alanında çekim uygulamaları ve teorik anlatım içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Reklam fotoğrafçılığında ihtiyaç duyacağı temel konularda (masaüstü ürün çekimi, portre çekimi) bilgi edinip çekim tecrübesi kazanmasıdır.
Dersin Amacı Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahip olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2 Reklam fotoğrafçılığına ilişkin temel fotoğraf bilgiler
3 Reklam fotoğrafında kurgu
4 Stüdyo ve dış mekan çekimlerinden örneklerin incelenmesi
5 Stüdyoda reklam fotoğrafı
6 Stüdyo ekipmanlarının tanıtılması
7 Dış mekan reklam fotoğrafı tasarım ve uygulamaları
8 Reklam fotoğrafında konu seçimi
9 Reklam fotoğrafında konu seçimi
10 Fotoğraf çekimi
11 Fotoğraf çekimi
12 Çekimlerin değerlendirilmesi
13 Çekimlerin değerlendirilmesi
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)