Ders Adı Yaratıcı Drama
Ders Kodu RTS-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Drama ilkelerini, drama etkinliklerinde doğru uygulayabilme. 2. Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme. 3. Bir temadan yola çıkarak, doğaçlamalar oluşturabilme. 4. Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme. 5. Yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme. 6. İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme. 7. Grupla çalışmaya istekli oluş. 8. Drama etkinliklerine katılmaktan ve izlemekten zevk alış.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Performans çalışmalarının ve tiyatro metinlerinin karakter, olay örgüsü, sahneleme ve metinsellik üzerinden analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirerek dil ve iletişim becerilerini ileri düzeye taşımayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Performans çalışmalarında ve tiyatro metinlerinde dramaturjik yapıyı anlama ve analiz etme.Yaratıcılığı geliştirme, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve dersin kapsamına dair bilgilendirme.
2 Aristotales'in öngördüğü Tragedyanın altı temel öğesi.
3 Oyunculuğa dair paradokslar.
4 Sistem Oyuncusu Stanislavski.
5 Kutsal Oyuncu Grotowski
6 Biyomekanik Oyuncu Meyerhold
7 Epik Oyuncu Brecht
8 Özgürleşen Seyirci
9 Hep vaat hep vaat: Winnicot ve Hamlet
10 Gösterimlerin Çözümlenmesi, “Sahneye Koyulan (dile getirilen) Metin”.
11 Modern Sonrası Tiyatroda Dramatik Yapının Kırılma Biçimleri
12 Performans ve Çağdaş Kuram
13 Klasik Dramatik Metinleri Bugün Buradan Anlatmak
14 Genel değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 3
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 3
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 3
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 3
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 3
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 5
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 5
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 3
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Aristoteles(2008). Poetika. İstanbul: Mitos-Boyut Karaboğa K. (2018). Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks. İstanbul: Habitus Kitap Ranciere, Jacques. (2010). Özgürleşen Seyirci, İstanbul: Metis. sf.9- 27. Phillips, Adam. (2004). Hep Vaat Hep Vaat, “Winnicot ve Hamlet”.İstanbul: Metis, sf.83-101. Pavis, Patricia (2000). Gösterimlerin Çözümlenmesi, “Sahneye Koyulan (dile getirilen) Metin”. Ankara: Dost Yayınları, sf.228-255. Karacabey, Süreyya.(2006). Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller, De Ki Yay. “Modern Sonrası Tiyatroda Dramatik Yapının Kırılma Biçimleri”, sf.97-161. Carlson, Marvin.(2013). Performans- Eleştirel bir Giriş-, Dost yay. “3. Kısım: Performans ve Çağdaş Kuram”, sf. 189-215. Sarıkartal, Çetin; “Klasik Dramatik Metinleri Bugün Buradan Anlatmak”.
Diğer Kaynaklar Aristoteles(2008). Poetika. İstanbul: Mitos-Boyut Karaboğa K. (2018). Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks. İstanbul: Habitus Kitap Ranciere, Jacques. (2010). Özgürleşen Seyirci, İstanbul: Metis. sf.9- 27. Phillips, Adam. (2004). Hep Vaat Hep Vaat, “Winnicot ve Hamlet”.İstanbul: Metis, sf.83-101. Pavis, Patricia (2000). Gösterimlerin Çözümlenmesi, “Sahneye Koyulan (dile getirilen) Metin”. Ankara: Dost Yayınları, sf.228-255. Karacabey, Süreyya.(2006). Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller, De Ki Yay. “Modern Sonrası Tiyatroda Dramatik Yapının Kırılma Biçimleri”, sf.97-161. Carlson, Marvin.(2013). Performans- Eleştirel bir Giriş-, Dost yay. “3. Kısım: Performans ve Çağdaş Kuram”, sf. 189-215. Sarıkartal, Çetin; “Klasik Dramatik Metinleri Bugün Buradan Anlatmak”.
Materyal
Dökümanlar Aristoteles(2008). Poetika. İstanbul: Mitos-Boyut Karaboğa K. (2018). Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks. İstanbul: Habitus Kitap Ranciere, Jacques. (2010). Özgürleşen Seyirci, İstanbul: Metis. sf.9- 27. Phillips, Adam. (2004). Hep Vaat Hep Vaat, “Winnicot ve Hamlet”.İstanbul: Metis, sf.83-101. Pavis, Patricia (2000). Gösterimlerin Çözümlenmesi, “Sahneye Koyulan (dile getirilen) Metin”. Ankara: Dost Yayınları, sf.228-255. Karacabey, Süreyya.(2006). Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller, De Ki Yay. “Modern Sonrası Tiyatroda Dramatik Yapının Kırılma Biçimleri”, sf.97-161. Carlson, Marvin.(2013). Performans- Eleştirel bir Giriş-, Dost yay. “3. Kısım: Performans ve Çağdaş Kuram”, sf. 189-215. Sarıkartal, Çetin; “Klasik Dramatik Metinleri Bugün Buradan Anlatmak”.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)