Ders Adı Röportaj Teknikleri
Ders Kodu RTS-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Öğrenciler röportaj yapmayı öğrenir. 2- Öğrenciler röportaj ve söyleşinin farklarını öğrenir. 3- Öğrenciler gözlemledikleri ve araştırdıkları olayları aktarmayı öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gazetecilik alanında çalışmak isteyen öğrenciler ders kapsamında röportajlar ve söyleşiler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin röportajın nasıl yapılacağını ve başarılı yazımın kurallarını öğrenmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Dersin amacı, söyleşi ve röportajın birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini öğretmek ve öğrencilerin etkili röportaj yapabilmelerine yardımcı olmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işlenişi hakkında genel bilgi
2 Röportaj tanımları ve özellikleri
3 Röportaj ve söylesi arasındaki farklar
4 Röportaj örnekleri inceleme
5 Röportaja hazırlık
6 Röportaj uygulamaları
7 Röportaj uygulamaları
8 Röportaj uygulamaları
9 Söyleşinin tanımları, özellikleri ve türleri
10 Söyleşi denemeleri
11 Söyleşi denemeleri
12 Savaş röportajcılığı
13 Olay röportajcılığı
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)