Ders Adı Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Ders Kodu RTS-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Haber kavramını açıklar. 2. Habere konu olabilecek olayları seçer. 3. Habercilik ve haber yazım kurallarını tanımlar. 4. Haber kaynaklarına ulaşabilir ve haber için gerekli bilgileri toplar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Haber kavramı, haber yazımının temel ilkeleri, haber dili ve haber yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlar, haber çeşitleri; rutin haber, özel haber, söyleşi ve röportaja ilişkin bilgiler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin doğru haber kaynaklarına ulaşarak, gözlem, araştırma ve röportaj yoluyla elde ettiği bilgileri sıralı ve düzgün bir kurguyla yazabilmesi; temelde nitelikli metinler oluşturabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere habercilik etiği ve kuralları doğrultusunda haber yazma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği, işlenişi ve uygulamaları hakkında bilgilendirme
2 Haber kavramı, farklı haber tanımları, haber olay ilişkisi ve haberin nitelikleri
3 Haber değeri ve haberin öğeleri
4 Haber yazım teknikleri, 5N-1K kuralı
5 Haber toplama teknikleri ve haber kaynakları
6 Haber çeşitleri
7 Rutin haber
8 Özel haber
9 Haber konularının seçilmesi ve yorumlanması
10 Özel haber uygulaması
11 Mülakat, söyleşi ve röportaj tanımı, aralarındaki farklar, röportajın özellikleri ve yazım kuralları
12 Röportaj örneklerinin incelenmesi
13 Röportaj uygulaması
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)