Ders Adı Ses Yapım Teknikleri
Ders Kodu RTS-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Mahmut Ruşen Coşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Öğrenciler ses araçlarını ve cihazlarını tanımlayabilirler. 2- Öğrenciler, görsel işitsel işlerde sesi etkili biçimde kullanabilirler. 3- Öğrenciler, bir ses kayıt ve kurgu yazılımını kullanabilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Öğrenci olmak. -
Dersin İçeriği Ses ve Özellikleri-Ses Sinyallerinin İşlenmesi-Çeşitli Efekt Uygulamaları-Ses Sinyalleri Üzerinde Miks Uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencinin ses yapım tekniklerine hakim olmasını hedeflemektedir.
Dersin Amacı Temel ses tekniklerini ve efekt uygulamaları öğrenir. Görüntü altına ses yerleştirme tekniklerini uygular.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersinin işleyişi hakkında genel bilgi verilir. Değerlendirme nasıl olacak anlatılır.
  Ön Hazırlık: Derste kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
2 Ses kavramı hakkında bilgi verilir. Sesin çevre ile ilgili etkisi anlatılır.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
3 Canlı ses kaydı anlatılır. Dublaj konusu anlatılır. Bant kaydı nasıl yapılır anlatılır.
  Ön Hazırlık: Derste kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
4 Mikrofonlar ve mikrofon çeşitleri anlatılır. Kullanım şekillerine göre mikrofon çeşitleri anlatılır.
  Ön Hazırlık: Derste kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
5 Mikrofonlar ve mikrofon çeşitleri anlatılır. Kullanım şekillerine göre mikrofon çeşitleri anlatılır.
  Ön Hazırlık: Derste kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
6 Analog ses kaydının geçmişi ve bugünü anlatılır. Günümüz ses kaydının nasıl yapıldıuğına geçiş yapılır.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
7 Günümüzde kullanılan ses kayıt cihazları ve yazılımlardan bahsedilir ve uygulama çalışmalarına geçilir.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
8 Adobe Audition yazılımı kullanılarak, gerekli ders anlatımı yapılır. Uygulama için ödev verilir.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
9 Adobe Audition 3.0: Doğrusal olmayan ses işlemesi ve ses efektlerinin eklenmesi gösterilir. Ve uygulaması yaptırılır.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
10 Adobe Audition 3.0: Doğrusal olmayan ses işlemesi ve ses efektlerinin eklenmesi gösterilir. Ve uygulaması yaptırılır.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
11 Verilen ödevler uygulamalı olarak kontrol edilir. Eksiklerin giderilmesi için gereken tekrarlar yaptırılır.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
12 Verilen ödevler uygulamalı olarak kontrol edilir. Eksiklerin giderilmesi için gereken tekrarlar yaptırılır.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
13 Verilen ödevler uygulamalı olarak kontrol edilir. Eksiklerin giderilmesi için gereken tekrarlar yaptırılır.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
14 Verilen ödevler uygulamalı olarak kontrol edilir. Eksiklerin giderilmesi için gereken tekrarlar yaptırılır.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır hale getirilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 10 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Analog ve dijital ses kurgusu teorik bilgi dökümanları.
Diğer Kaynaklar Analog ve dijital ses kurgusu teorik bilgi dökümanları.
Materyal
Dökümanlar Analog ve dijital ses kurgusu teorik bilgi dökümanları.
Ödevler Verilen ses sinyaline efekt uygulamaları.
Sınavlar Test.
Materyal Diğer Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri-Ufuk Önen
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)