Ders Adı İleri Fotoğrafçılık Teknikleri
Ders Kodu RTS-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek. 2- Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek. 3- Öğrenciler gerek stüdyo ortamında gerekse dışarıda fotoğraf malzemelerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fotoğrafın aracının tekniğine hakim olarak, özgün projeler çerçevesinde estetik bir üretimde bulunabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Fotoğrafta temel teknik bilgiler çerçevesinde kompozisyon ve temel öğelerini kavrayarak uygulama yapılmasını; çekim teknikleri ile bilgisayar ortamındaki programlar yardımıyla görüntü işleme ile ilgili temel mantığının anlatılmasını, bilgisayarda görüntü işlemeyle ilgili temel kavramların öğretilmesini, bilgisayar kullanım alışkanlığının geliştirilmesini ve bilgisayar görüntü işleme ile ilgili basit uygulamaların yaptırılmasını hedefler.
Dersin Amacı Bu ders, öğrencinin fotoğraf tekniğine hakim olarak, özgün projeler çerçevesinde estetik bir üretimde bulunabilmesini amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Histogram Tanımı ve Kullanımı
2 Flaş Kullanımı
  Ön Hazırlık: Flaş çeşitlerinin araştırılması
3 Üç ve tek ayak çeşitleri ve kullanım koşulları
  Ön Hazırlık: Tripod çeşitlerinin araştırılması.
4 Timelapse ve hyperlapse fotoğraf çekme teknikleri
  Ön Hazırlık: Timelapse ve Hyperlapse videosu örneklerinin internetten araştırılması.
5 İleri çekim teknikleri ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Timalapse ve Hyperlapse örneklerinin çekimi
6 HDR fotoğraf çekim teknikleri
  Ön Hazırlık: HDR çekilmiş fotoğrafların incelenmesi
7 Konu tekrarı ve temel fotoğrafçılıkta anlatılan konuların özeti
  Ön Hazırlık: Konu tekrarı
8 İleri çekim teknikleri ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: HDR Fotoğraf örneklerinin çekilmesi
9 Panaromik fotoğraf çekimi
  Ön Hazırlık: Panaromik fotoğrafların incelenmesi
10 İleri çekim teknikleri ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Panaromik fotoğraf çekimi
11 Photoshop üzerinde raw fotoğrafın işlenmesi
  Ön Hazırlık: Raw fotoğraf çekimi
12 Photoshop uygulamasında fotoğraf temizleme
  Ön Hazırlık: Portre çekimi ve manzara çekimi
13 Photoshop uygulamasında klonlama ve birleştirme teknikleri
  Ön Hazırlık: Fotoğraf birleştirmeye örnek olabilecek fotoğrafların çekimi.
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 3
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 3
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 3
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 4
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)