Ders Adı Sinema ve Müzik
Ders Kodu RTS-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Mahmut Ruşen Coşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Müziğin bir iletişim aracı olarak önemini kavrar. 2- İletişim teorileri ve kültürel çalışmalar çerçevesinde müzik üzerine akademik yaklaşımları tanır. 3- Bir filmin yapım sürecinde müziğin hangi aşamada devreye girdiğini bilir/uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
öğrenci olmak. -
Dersin İçeriği Sinema ve Müzik İlşkisinin Kısa Değerlendirmesi-Sinema Tarihi Açısından Müzik Kullanımının Önemi-Yerli Sinemada Müzik Kullanımı-Popüler Sinema Sektöründe Ünlü Müzik Yapımcıları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi sinemada müzik olgusu hakkında farkındalığının gelişmesine katkı sağlamak ve öğrencileri bu konuda donanımlı hale getirmektir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı müzik sanatının sinemadaki önemine dikkat çekmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işlenişi hakkında genel bilgi verilmesi ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmesi.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
2 Müziğin tarihsel süreci: Sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimler ile ilgili bilgi verilmesi.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
3 1926 - 30 ve sonrasında yabancı filmlerde müzik kullanımı ve bu konuda öne çıkan isimler.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
4 1926 - 30 ve sonrasında yabancı filmlerde müzik kullanımı ve bu konuda öne çıkan isimler.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
5 Müziğin film içindeki önemi ve kullanım şekillerinde nelere dikkat edildiği konusunun aktarılması.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
6 Amerika ve Avrupa müzik anlayışı içerisinde yaptıkları filmlerdeki kullanım anlayışı konusunun tartışılması.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
7 Öğrencilerin film müziği önerilerini değerlendirmeye alıp bu konuda fikir tartışması sağlamak.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
8 Türk film müzikleri yapımcıları hakkında bilgi vermek. Yabancı film müzikleri ve Türk film müzikleri arasındaki farkların tartışılmasını sağlamak.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
9 En bilinen filmlerin, müziklerini yapan müzisyenlerin tanıtılması ve filmlerinden bahsedilmesi.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
10 En bilinen filmlerin, müziklerini yapan müzisyenlerin tanıtılması ve filmlerinden bahsedilmesi.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
11 En bilinen filmlerin, müziklerini yapan müzisyenlerin tanıtılması ve filmlerinden bahsedilmesi.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
12 En bilinen filmlerin, müziklerini yapan müzisyenlerin tanıtılması ve filmlerinden bahsedilmesi.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
13 En bilinen filmlerin, müziklerini yapan müzisyenlerin tanıtılması ve filmlerinden bahsedilmesi.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
14 En bilinen filmlerin, müziklerini yapan müzisyenlerin tanıtılması ve filmlerinden bahsedilmesi.
  Ön Hazırlık: İşlenecek konu ile ilgili ders notlarının hazırlanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Konu ile ilgili ders notları ve makaleler.Konu ile ilgili ders notları ve makaleler.
Diğer Kaynaklar Konu ile ilgili ders notları ve makaleler.Konu ile ilgili ders notları ve makaleler.
Materyal
Dökümanlar Konu ile ilgili ders notları ve makaleler.Konu ile ilgili ders notları ve makaleler.
Ödevler Yabancı ve Yerli Film müziği yapımcıları ile ilgili ödev çalışması.
Sınavlar Test.
Materyal Diğer Sinema ve Müziğe Tarihsel Bakış-Alço P. Sinema Ve Müzik-Erdoğan İ.-Solmaz P.B.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)