Ders Adı Reklamcılık
Ders Kodu RTS-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İleri düzeyde reklamcılık uygulamaları yapar. 2- Kampanya tasarlar ve uygular. 3- Bütçe planlamasında yaratıcı uygulamalar gerçekleştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, ilk aşamasından son aşamasına kadar öğrencinin tüm reklam kurgulama, planlama ve uygulama süreçlerine hakim olmasını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste, öğrencilerin hem grup hem bireysel çalışma yaparak donanımlarını artırmaları ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.
Dersin Amacı Bu ders, temel reklamcılık bilgileriyle donanmış öğrencilerin farklı ürün ve markalar için farklı uygulamalar yaparak mesleki deneyim elde etmelerini amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Reklam ve reklamın temel unsurları
2 Brief ve kampanya briefi
3 Ajans kimliği, ajans kültürü, ajans tanıtım metinleri
4 Ajans tanıtım materyali (Görsel çözümler)
5 Ajans sunum materyali (PowerPoint sunumu)
6 Konkur araştırma sonuçlarının (ürün, tüketici, Pazar) yorumlanması
7 Konumlandırma
8 Stratejik çalışmalar (hedef kitle, mecra, bütçe)
9 Yaratıcı çalışmalar
10 Yapım süreci
11 Kampanya ürünleri ön sınaması
12 Sunum hazırlığı
13 Etkili sunum teknikleri
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)