Ders Adı Konuşma Eğitimi
Ders Kodu RTS-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Neşe OKUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Öğrenci doğru ve etkili iletişim için konuşma becerisine sahip olacaktır. 2- Konuşma ve düşünme ilişkisini öğrenecektir. 3- Konuşmada vücut dilini kullanabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Etkili bir iletişim için çeşitli konuşma alıştırmaları uygulamak. Haftalık Konular: 1 Dersin işlenişi hakkında genel bilgilendirme 2 Dilin oluşumu ve anadili kavramları hakkında bilgi verilmesi 3 Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması 4 Düşüncenin betimlenmesi 5 Konuşma ve ses kusurları 6 Konuşma ve ses kusurları 7 Konuşma ve ses kusurları 8 Konuşma dilimizdeki ses değişimleri ve söyleyiş kuralları 9 Diyafram kontrolü ve diyafram nefesi kavramı 10 Ses alıştırmaları 11 Ses alıştırmaları 12 Jest ve mimikler 13 Beden dili ve uygulaması 14 Değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencinin iyi bir iletişimci olabilmesi için gereken konuşma yeteneğinin geliştirilmesini hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu ders, konuşma becerisini kuramsal boyutlarla açıklanmasına odaklanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işlenişi hakkında genel bilgilendirme
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN)
2 Dilin oluşumu ve anadili kavramları hakkında bilgi verilmesi
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN)
3 Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN) Diksiyon (Suna OKUR)
4 Düşüncenin betimlenmesi
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN)
5 Konuşma ve ses kusurları
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN) Diksiyon (Suna OKUR)
6 Konuşma ve ses kusurları
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN)
7 Konuşma ve ses kusurları
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN) Diksiyon (Suna OKUR)
8 Konuşma dilimizdeki ses değişimleri ve söyleyiş kuralları
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN) Diksiyon (Suna OKUR)
9 Diyafram kontrolü ve diyafram nefesi kavramı
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN)
10 Ses alıştırmaları
  Ön Hazırlık: Diksiyon (Suna OKUR) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN)
11 Ses alıştırmaları
  Ön Hazırlık: Diksiyon (Suna OKUR)
12 Jest ve mimikler
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN)
13 Beden dili ve uygulaması
  Ön Hazırlık: Konuşma Eğitimi (Suat TAŞER) Beden Dili ve Hitabet (Turgay KESKİN)
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 4
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 4
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 4
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 4
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders anlatımı ve notları, Tartışma, Öğrenci sunumları.
Diğer Kaynaklar Ders anlatımı ve notları, Tartışma, Öğrenci sunumları.
Materyal
Dökümanlar Ders anlatımı ve notları, Tartışma, Öğrenci sunumları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)