Ders Adı Film Kuramları
Ders Kodu RTS-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğrt. Üyesi Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Gerçekçi, biçimsel ve çağdaş film teorilerini Alman, Sovyetler Birliği ve Fransız teorisyenleri çerçevesinde tanıyabilir. 2- Modern sinema, postmodern sinema ve yapısal ve post yapısal gelişmeleri sinemada arayabilir ve tartışabilir. 3- Filmleri ideolojik, feminist ve psikoanalitik yaklaşımlara göre değerlendirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, sinema sanatına ilişkin temel teorilerin öğrencilere verilmesi ve öğrencilerin filmleri yorumlayabileceği bir noktaya getirilmesi olarak belirlenmiştir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencinin film okumaları anlamında (yorumlayıcı ve eleştirel) ileri bir düzeye taşınmasıdır.
Dersin Amacı Film Teorileri dersi, formalist geleneğe, gerçekçi film kuramları teorilerine ve çağdaş film kuramlarına giriş dersidir. Dersin içeriğinde, sinema ve psikanaliz, feminizm, yapısalcılık ve post yapısalcılık, göstergebilim, otoritelik ve postmodernizm konularında okumalar ve tartışmalar bulunmaktadır. Ders içeriği ile ilgili olarak seçilen örnek filmlerle film çalışmalarındaki gelişme, tarihsel bir perspektifle ve farklı film kuramlarından analiz edilir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, Ders Programının Tartışılması. Giriş: Sinema Nedir?
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
2 Biçimsel Gelenek Munsterberg, Arnheim
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
3 Eisenstein
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
4 Bela Balazs: Görünen İnsan
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
5 Gerçekçi Sinema Teorileri Kracauer, Bazin
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
6 Çağdaş Fransız Sineması Teorileri Mitry, Metz, Ayfre ve Agel
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
7 Sinema İdeolojisi ve Eleştirileri 1968, toplumsal hareketler ve yeni teorik duruşlar; Cahiers Du Sinema ve Ekran Bazin ve Astruc'un Etkisi, Siyasi Düşünceler Teorisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
8 Ara sınav değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
9 Sinema ve Psikanaliz Nesne ve Konu, Bilinçli ve Bilinçli, Görüntüleme ve Ses: Audial Anlatma, Hukuk ve Desire
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
10 Sinemada Yeni Gerçekçilik.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
11 Feminist Eleştiri: Cinsiyet ve Sinema "Erkeklik" ve "Kadınlık"; Kadın ve Erkek Temsilleri, "Eril Bakışı"
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
12 Film Analizine Bir Örnek I Siyasi Kamera
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
13 Film Analizine Bir Örnek II Farklı Kuramsal Yaklaşımlar ve Örnek Filmler ve Tartışma
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 3
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 4
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kitap: Sinema Kuramları 1, ed. Zeynep ÖZARSLAN Link: FİLM KURAMLARI RADYO TELEVİZYON SİNEMA, http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/radyotelevizyonsinema_ue/filmkuramlari.pdf
Diğer Kaynaklar Kitap: Sinema Kuramları 1, ed. Zeynep ÖZARSLAN Link: FİLM KURAMLARI RADYO TELEVİZYON SİNEMA, http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/radyotelevizyonsinema_ue/filmkuramlari.pdf
Materyal
Dökümanlar Kitap: Sinema Kuramları 1, ed. Zeynep ÖZARSLAN Link: FİLM KURAMLARI RADYO TELEVİZYON SİNEMA, http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/radyotelevizyonsinema_ue/filmkuramlari.pdf
Ödevler Haftalık konu hakkında araştırma notları çıkarılır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)