Ders Adı Film Yapım Yönetim
Ders Kodu RTS-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Filmin nasıl yapılacağını ve yönetileceğini öğrenir. Bir film senaryosunun filme dönüşene kadar geçtiği aşamaları analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bir sinema filminin sinemasal zaman - mekan kavramlarının kullanımını, sinema dilini, film türlerini, çekim aşamasını ve sonrasını öğrenmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bir sinema eserini oluştururken karşılaşılan senaryo, bütçe, izinler, giyim-aksesuar listeleri ve çekim yeri ve zamanı gibi yapım aşamalarının öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Film yapım ve yönetim konusunda temel bilgilerin verilmesi ve bir sinema filminin yapım ve yönetiminin uygulamalı olarak gerçekleştirebilmesi becerisinin kazandırılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği hakkında bilgilendirme
2 Sanat olarak film: Yaratıcılık, yapım, teknoloji ve ticaret
3 Film biçiminin anlamı
4 Biçimsel bir sistem olarak anlatı
5 Çekim: Mizansen
6 Çekim: Sinematografi
7 Çekimi çekime bağlamak: Kurgu ve dekupaj
8 Oyuncu Seçimi ve Sinemada Oyunculuk
9 Sinemada Oyuncu Yönetimi
10 Sinemada ses
11 Sinemada biçimsel bir sistem olarak stil/üslup
12 Film türleri
13 Belgesel, deneysel ve canlandırma sineması
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 5 35 175
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Film Dilinin Grameri 1. Durağan Sahneler. Daniel Arijon · Es Yayınları. Basım Tarihi: 2005. 2- Film Dilinin Grameri 2. Oyuncu Hareketli Sahneler. Daniel Arijon · Es Yayınları. Basım Tarihi: 2005. 3- Film Dilinin Grameri 3. Oyuncu ve Kamera Hareketli Sahneler. Daniel Arijon · Es Yayınları. Basım Tarihi: 2005. 4- Sinemanın 5 Temel Ögesi. Joseph V. Mascelli. İmge Yayınevi. 2014. 5- Film Sanatı. David Bordwell , Kristin Thompson . DeKi Yayınevi. 2012.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)