Ders Adı Televizyonda Yapım Yönetim
Ders Kodu RTS-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin Öztürk
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. TV programı üretimi ve süreci konusunda bilgi sunar 2. TV programı yapımında çalışan personel konusunu açıklar 3. ön hazırlık aşamasından son üretim aşamasına kadar program üretim sürecini hazırlar. 4. teknik yönetim, bütçe hazırlama, teknik araç ve gereci yönetir. 5. temel Ses, kurgu, çekim estetiği hakkında bağ kurar. teknik yönetim, bütçe hazırlama, teknik araç ve gereç hakkında bilgi verebilir ve bu araçları kullanır. 6. kamera teknikleri ve aksesuarları konularını listeler. çeşitli program türlerinden proje düzenler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tv program ve yönetimi için ön hazırlık sürecinden üretim ve son üretim çıktı sürecine kadar olan süreç ders içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi öğrencileri televizyon yapım ve yönetim sürecine hakim hale getirmek.
Dersin Amacı Program yapım ve yönetimi konusunda fikir sahibi olduktan sonra program türleri, yapım aşamaları, bütçe, senaryo ve çekim aşamaları, kamera, ışık ve yönetim konusunda bilgi vererek baştan sonuna kadar bir TV yapımın aşamaları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Program önerisi, ekip. yapım ve yönetimi, program türleri, yapım aşamaları, bütçeleme, senaryo ve çekim aşamaları, kamera, ışık ve yönetim konusunda öğrencilerden proje uygulamaları istenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yapım öncesi aşamalar
  Ön Hazırlık: Tv programları çözümlemesi yapma
2 Yapım öncesi hazırlıkları
3 Üretim aşaması
  Ön Hazırlık: Ödev projenin belirlenmesi
4 Üretim aşaması detayları
5 Stüdyo çekimleri ve hazırlığı
  Ön Hazırlık: Stüdyo programlarının incelenmesi
6 Ses kaydı ve post prodüksiyon
7 Yapım sonrası aşama
  Ön Hazırlık: Yayın ortamlarının incelenmesi
8 Kurgu aşaması
9 Kurguda dış kaynaklar
10 Kurgu sonrası
11 Kurgu çıktısı
12 Yapım sonrası
13 Yapım örnekleri
  Ön Hazırlık: TV yapımlarının incelenmesi
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 2
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 5
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 3
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 5
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 1 1
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 158    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)