Ders Adı Sinemada Türler ve Akımlar
Ders Kodu RTS-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğrt.Üyesi Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sinema sanat dalındaki türler, akımlar ve bunların tarihçeleri hakkında bilgi sahibi olur. İzlenen filmlerin hangi sinemasal formatta çekildiğini analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Sinemada tür kavramı, western, korku, film noir, bilimkurgu, melodram ve felaket sinemaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin sinema tür ve akımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Amacı Dersin amacını Türk ve Dünya Sineması’nda var olan film türlerini ve akımlarını tanımlamak ve bu tür ve akımların tarihçelerini incelemek oluşturmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve dersin kapsamına dair genel bilgi verme.
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
2 Sinemada tür kavramı
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaptan ilgili bölümün çalışılması.
3 Western sineması: tanım ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaptan ilgili bölüm okunacak.
4 Örnek bir Western filmi gösterimi
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
5 Korku sineması: tanım ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kısımların kaynak kitaptan çalışılması.
6 Örnek bir Korku filmi gösterimi
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
7 Film Noir: tanım ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Konu kaynak kitaptan incelenecek.
8 Örnek bir Film Noir filmi gösterimi
  Ön Hazırlık: Seçilecek tür filmi izlenecek.
9 Müzikal film tanım ve özellikler
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynak kitaptan çalışılacak.
10 Örnek bir Bilim kurgu filmi gösterimi
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
11 Melodram: Tanım ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kitabından çalışılacak.
12 Örnek bir Melodram filmi gösterimi
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
13 Felaket filmler: tanım ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kitabından hazırlanılacak.
14 Örnek bir felaket film gösterimi ve genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 4
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 3
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 4
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kitap: Popüler Sinema ve Türler, Nilgün ABİSEL
Diğer Kaynaklar Kitap: Popüler Sinema ve Türler, Nilgün ABİSEL
Materyal
Dökümanlar Kitap: Popüler Sinema ve Türler, Nilgün ABİSEL
Ödevler Ders öncesinde haftanın konusuyla ilgili araştırma yapılır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu sınavı.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)