Ders Adı Televizyon Eleştirisi
Ders Kodu RTS-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Eleştirel kuram çerçevesinde televizyon eleştirisi yapabilir. 2. Televizyon format ve program türleri hakkında tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon, Televizyon ve Şiddet, Televizyon ve Kültürel Yozlaşma, Gösteri Toplumunun Mimarı Olarak Televizyon, Televizyon ve Ayrımcılık, Televizyon ve Tektipleşme, Televizyon ve İktidar İlişkileri İçerikleri Nasıl Etkiler, Televizyon ve Temsil, Televizyonda Sağlık Söylemi, Televizyon Haberlerinde İdeoloji Stratejileri, Televizyon ve Gerçeklik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amacı öğrencilere televizyon eleştiri pratiklerini kazandırmaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere çeşitli eleştirel yaklaşımlardan hareketle televizyonun endüstriyel, teknolojik ve içerik bağlamında analiz etmeyi öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eleştiri nedir?
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Kitle toplumu teorileri ve erken dönem televizyon incelemeleri
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Bir temsil sistemi olarak televizyon.
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Televizyonda Tür eleştirisi ve türler
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Kitle Kültürü Eleştirileri Bağlamında Televizyona Bakmak
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Kültür Endüstrisi ve Televizyon
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Televizyon ve Şiddet
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Televizyon ve Toplumsal Cinsiyet
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Televizyon ve Toplumsal Cinsiyet
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Televizyon ve İdeoloji
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Televizyonda Magazinleşme Olgusu
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Televizyon ve Teknoloji
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Televizyonun geleceği
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 3
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 1
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Tez: Murat Işık, Türkiye'de Televizyon Eleştirmenliği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009 Kitap: Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran Derleme: KİTLE KÜLTÜRÜ, Nurçay Türkoğlu Makale: İDEOLOJİ, İLETİŞİM, KÜLTÜR: BİR STUART HALL DEĞERLENDİRMESİ Makale: MEDYATİK GERÇEKLİKTE KİMLİK TEMSİLLERİ: TELEVİZYON HABERLERİNİN AKTÖRLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Tez: Faruk Işıker, TELEVİZYON YAYINLARINDA ŞİDDET Makale: EGEMENE DİRENİŞ OLARAK ALT KÜLTÜRÜ OKUMAK:ALT KÜLTÜR ÖRÜNTÜSÜ OLARAK ANKARALI ŞARKICILARI ANLAMLANDIRMAYA DAİR BİR DENEME Kitap: Alan Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi Makale: Seyhan Aksoy, Didem Narmanlı, TUTAN/TUTMAYAN DİZİ TANIMLAMASI İLE YARATILAN YERLİ DİZİLERİN FARKLILIĞI YANILSAMASINA KARŞI YERLİ DİZİLERİN AYNILIĞI Makale: Nurşen Adak, Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet Makale: Yaşar Zorlu, MEDYADAKİ ŞİDDET VE ETKİLERİ Makale: Pelin Vargel Pehlivan, Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kuramsal Yaklaşımlar: Bir Literatür Taraması Makale: Joan W. Scott,Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi Makale: Elif AKÇALI - İrem İNCEOĞLU, Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru Makale: Özge Zeybekoğlu Dündar, TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN TELEVİZYON REKLAMLARINA YANSIMASI Makale: Mete Kazaz-Melek Çoban, TELEVİZYON HABERLERİ VE EGEMEN SÖYLEMİN YENİDEN ÜRETİMİ SÜRECİNDE İDEOLOJİ İNŞA STRATEJİLERİNİN KULLANIMI Makale: Ümit Atabek, Gülseren Atabek, Deniz Bilge, Televizyon Sağlık Programlarında İdeolojik Söylemler Tez: Enes Bal, TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE MAGAZİNLEŞME OLGUSU: TRT, NTV VE SHOW TV ÖRNEĞİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Kitap: Raymond Williams, Televizyon Teknoloji ve Kültürel Biçim Makale: Birgül Taşdelen, Mehmet Kesim, ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON GELENEKSEL TELEVİZYONA KARŞI: TELEVİZYON İZLEYİCİSİ NE İSTER
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)