Ders Adı İletişim Kuramları II
Ders Kodu RTS-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Duygu Çeliker Saraç
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Radyo Televizyon ve Sinema alanına ilişkin bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreç, yöntem ve teknikleri teşhis eder. 2- İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarını ilişkilendirir. 3- Eleştirel bakış açısı kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Frankfurt Okulu, düşünürleri ve yaklaşımları: Walter Benjamin, T. Adorno ve M. Horkheimer, H. Marcuse, J. Habermas; Gramsci ve Hegemonya kavramı; Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları kavramı; İngiliz Kültürel İncelemeleri ve Stuart Hall; Ekonomi Politik Yaklaşım, düşünürleri ve yaklaşımları: Herbert Schiller, Dallas Smythe, Herman ve Chomsky, Golding ve Murdock, N. Garnham ve Armand Mattelart
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin Radyo, televizyon ve sinema ile ilgili gerekli kuramsal temeli edinmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere iletişim/kitle iletişimine dair eleştirel kavramları ve yaklaşımları öğretmek, öğrencilerin alana dair eleştirel bir perspektif kazanmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse Giriş: Eleştirel Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Frankfurt Okulu'nun Tarihçesi ve Yöntemi
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Frankfurt Okulu Düşünürleri: Walter Benjamin, T. Adorno ve M. Horkheimer
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Frankfurt Okulu Düşünürleri: H. Marcuse ve J. Habermas
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Gramsci ve Hegemonya
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları
  Ön Hazırlık: Okuma
7 İngiliz Kültürel İncelemeleri Tarihçesi ve Yöntemi
  Ön Hazırlık: Okuma
8 İngiliz Kültürel İncelemeleri Öncü Temsilcileri ve Stuart Hall
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Ekonomi Politik Yaklaşımın Konusu ve Yöntemi
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Amerika'da Ekonomi Politik Yaklaşım: Herbert Schiller ve Dallas Smythe
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Amerika'da Ekonomi Politik Yaklaşım: Herman ve Chomsky'nin Propaganda Modeli
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Avrupa'da Ekonomi Politik Yaklaşım: Golding ve Murdock, N. Garnham ve A. Mattelart
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Ekonomi Politik Yaklaşım ve İngiliz Kültürel İncelemeler Geleneği Arasındaki Tartışmalar
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Erdoğan, İ., Alemdar, K.(2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Ankara: Erk Yayınları. Özçetin, B. (2018). Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller, İstanbul: İletişim Yayınları. Yaylagül, L. (2017). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara: Dipnot Yayınları. Gitlin T. vd. (2008). İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar. (Der. Sevilay Çelenk). Ankara: De Ki Basım Yayım.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)