Ders Adı İletişim Kuramları I
Ders Kodu RTS-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİKER SARAÇ
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenciler, iletişim kuramları konusundaki temel yaklaşımları öğrenirler; 2. İletişimsel durumları tarihsel ve toplumsal bağlamına yerleştirirler; 3. Öğrendikleri kuramlar aracılığıyla bir iletişimsel durumu analiz ederler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Kuram nedir; Kitle, kitle kültürü, kitle iletişimi; kitle toplumu eleştirileri, iletişim araştırmalarında güçlü etkiler paradigması, iletişim araştırmalarında sınırlı etkiler paradigması, güçlü etkilere dönüş, iletişim modelleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi öğrencilere iletişim kuram ve teorilerini öğreterek analiz yapabilme yetisi kazandırabilmek.
Dersin Amacı Farklı tarihsel ve toplumsal bağlamlardaki iletişimsel durumları açıklayabilecek şekilde iletişimle ilgili farklı kuramları öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse Giriş: Kuram nedir?
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Kitle, Kitle Kültürü ve Kitle İletişimi
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Kitle Toplumu Eleştirileri
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Kitle Toplumu Eleştirileri
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Chıcago Okulu
  Ön Hazırlık: Okuma
6 İletişim Araştırmalarında Güçlü Etkiler Paradigması
  Ön Hazırlık: Okuma
7 İletişim Araştırmalarında Güçlü Etkiler Paradigması
  Ön Hazırlık: Okuma
8 İletişim Araştırmalarında Sınırlı Etkilerden Güçlü Etkilere
  Ön Hazırlık: Okuma
9 İletişim Araştırmalarında Sınırlı Etkilerden Güçlü Etkilere
  Ön Hazırlık: Okuma
10 İletişim Araştırmalarında Sınırlı Etkilerden Güçlü Etkilere
  Ön Hazırlık: Okuma
11 İletişim Modelleri
  Ön Hazırlık: Okuma
12 İletişim Modelleri
  Ön Hazırlık: Okuma
13 İletişim Modelleri
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 3
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 1
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Yaylagül L. (2017). "Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar". Ankara: Dipnot Yayınları. Özçetin B. (2018). "Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller". İstanbul: İletişim Yayıncılık.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)