Ders Adı Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Ders Kodu RTS-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Tarihsel çerçevede Türkiye’nin toplumsal yapısını çözümler. 2- Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısını belirleyen faktörleri bilir. 3- Türkiye´nin nüfus yapısı özelliklerini öğrenir. 4- Türkiye’deki toplumsal tabakalaşma yapısını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye toplumsal yapısı, Osmanlı döneminde toplumsal yapı, Cumhuriyet döneminde toplumsal yapı, Türkiye’nin toplumsal yapısının değişimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal yapının temel unsurlarını ve bu unsurların özelliklerini, tarihsel gelişim süreci içerisinde ve dönemsel açıdan siyasal ve kültürel gelişmeler odağnda incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Toplumsal yapı tanımı, unsurları, nitelikleri
3 Türkiye'de toplumsal değişimin dinamikleri
4 Osmanlı döneminde ekonomik ve toplumsal yapının özellikleri
5 Cumhuriyetin erken dönemlerinde ekonomik ve toplumsal yapının özellikleri
6 Türkiye'nin yapısal değişiminde dış unsurların etkisi
7 Türkiye’nin yapısal değişiminde iç unsurların etkisi
8 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – II. Dünya Savaşı
9 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – Çok partili siyasal sistem
10 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1960-1970 dönemi
11 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1970-1980 dönemi
12 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 1980-1990 dönemi
13 Türkiye toplumsal yapısının değişiminin unsurları – 2000 sonrası
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Mehmet Zencirkıran (Ed.), Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2012. 2- Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000 3- Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınları, İstanbul, 1996 4- Erdinç Yazıcı (Ed.), Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2017
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)