Ders Adı Mitoloji
Ders Kodu RTS-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr.Öğrt.Üyesi Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Mitolojik karakter ve temaları tanımlar ve açıklar. 2. Mısır, Sümer – Asur, Hitit, Yunan – Roma olmak üzere çeşitli mitolojileri sınıflar, tartışır, yorumlar ve karşılaştırır. 3. Göstergelerdeki mitolojik temaları yorumlar. 4. Görsellerin içerdiği simgesel bilgileri ve mitolojik dili yorumlar 5. Sembollerin mitolojik kökenlerini yorumlayarak yaratıcılığını geliştirir. 6. Toplumsal tabakalaşma ve iktidar ilişkilerini mitolojik ilişkiler çerçevesinde değerlendirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Bu derste, mitoloji ve ikonografinin kaynakları ve toplumsal yapıya yansımaları anlatılmaktadır. Bu derste göstergelere ilişkin mitolojik öğelerin izi sürülecektir. Bunun yanı sıra reklamcılıkta kullanılan metaforik anlatımla ilintili olan mitolojik karakterler, temalar ve öyküler konu edilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere mitoloji ve göstergebilimi öğretmek.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin mitolojik öğelere ilişkin bilgileri edinmesini ve toplumsal yapıya ait olguların altında yatan mitolojik içeriği değerlendirme ve göstergeleri çözümleme yeteneklerini geliştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, Mitos – Logos ilişkisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
2 Mitos – din ilişkisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
3 Mitos – sanat ilişkisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
4 Mitos’un sosyal ve siyasal yaptırımı
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
5 İlkel mitoloji
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
6 Sembollerde mitolojik öğeler
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
7 Mısır mitolojisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
8 Asur – Sümer Mitolojisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
9 Hitit mitolojisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
10 Hint mitolojisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
11 Yunan – Roma mitolojisi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
12 Batı mitolojisinin Hıristiyanlık kalıntıları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
13 Mitoloji – ikonografi bağlantıları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
14 Mitolojik semboller Mitoloji ve iktidar
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili kaynak kitaptan araştırma yapılır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 3
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kitap: Mitolojiye Giriş. Çorum: Karam Yayıncılık. Bayladı, Derman (1996). Efsaneler Dünyasında Anadolu- Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Say Yayınları. Bilgin, Nuri (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü-Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Binyazar, Adnan (1996). Dede Korkut. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Blanck, Horst (1999). Eski Yunan ve Roma’da Yaşam. Çeviren: İslam Tanrıkut. İstanbul: Arion Yayınevi. Bonnard, André (2004). Antik Yunan Uygarlığı 1-İlyada’dan Parthenon’a. Çeviren: Kerem Kurtgözü. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Bremmer, Jan N. (1987). Campbell, Joseph (2003). Doğu Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Campbell, Joseph (1993). Yaratıcı Mitoloji-Tanrı’nın Maskeleri. İstanbul: İmge Yayınevi. Can, Şefik (1997). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkilâp Kitabevi. Carpenter, Thomas H. (2002). Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji. Çeviren: Bensen B. Ünlüoğlu. İstanbul: Homer Kitabevi. Cavendish,Richard. (1980). Cömert, Bedrettin (1980). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Gilgameş-Tarihte İlk Kral Kahraman. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Ortadoğu Uygarlık Mirası. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çoruhlu, Yaşar (2002). Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Dinçmen, Kriton (1997). Psikiyatri ve Mitos. İstanbul: Eti Kitapları. Dowden, Ken (2002). Eliade, Mircea (1993). Mitlerin Özellikleri. Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları. Eliade, Mircea (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. Çeviren: Ümit Altuğ. İstanbul: İmge Yayınevi. Erhat, Azra (2003). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Estin, Colette ve Laporte, Héléne (2003). Yunan ve Roma Mitolojisi. Çeviren: Musa Eran. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Diğer Kaynaklar Kitap: Mitolojiye Giriş. Çorum: Karam Yayıncılık. Bayladı, Derman (1996). Efsaneler Dünyasında Anadolu- Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Say Yayınları. Bilgin, Nuri (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü-Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Binyazar, Adnan (1996). Dede Korkut. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Blanck, Horst (1999). Eski Yunan ve Roma’da Yaşam. Çeviren: İslam Tanrıkut. İstanbul: Arion Yayınevi. Bonnard, André (2004). Antik Yunan Uygarlığı 1-İlyada’dan Parthenon’a. Çeviren: Kerem Kurtgözü. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Bremmer, Jan N. (1987). Campbell, Joseph (2003). Doğu Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Campbell, Joseph (1993). Yaratıcı Mitoloji-Tanrı’nın Maskeleri. İstanbul: İmge Yayınevi. Can, Şefik (1997). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkilâp Kitabevi. Carpenter, Thomas H. (2002). Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji. Çeviren: Bensen B. Ünlüoğlu. İstanbul: Homer Kitabevi. Cavendish,Richard. (1980). Cömert, Bedrettin (1980). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Gilgameş-Tarihte İlk Kral Kahraman. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Ortadoğu Uygarlık Mirası. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çoruhlu, Yaşar (2002). Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Dinçmen, Kriton (1997). Psikiyatri ve Mitos. İstanbul: Eti Kitapları. Dowden, Ken (2002). Eliade, Mircea (1993). Mitlerin Özellikleri. Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları. Eliade, Mircea (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. Çeviren: Ümit Altuğ. İstanbul: İmge Yayınevi. Erhat, Azra (2003). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Estin, Colette ve Laporte, Héléne (2003). Yunan ve Roma Mitolojisi. Çeviren: Musa Eran. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Materyal
Dökümanlar Kitap: Mitolojiye Giriş. Çorum: Karam Yayıncılık. Bayladı, Derman (1996). Efsaneler Dünyasında Anadolu- Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Say Yayınları. Bilgin, Nuri (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü-Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Binyazar, Adnan (1996). Dede Korkut. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Blanck, Horst (1999). Eski Yunan ve Roma’da Yaşam. Çeviren: İslam Tanrıkut. İstanbul: Arion Yayınevi. Bonnard, André (2004). Antik Yunan Uygarlığı 1-İlyada’dan Parthenon’a. Çeviren: Kerem Kurtgözü. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Bremmer, Jan N. (1987). Campbell, Joseph (2003). Doğu Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Campbell, Joseph (1993). Yaratıcı Mitoloji-Tanrı’nın Maskeleri. İstanbul: İmge Yayınevi. Can, Şefik (1997). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkilâp Kitabevi. Carpenter, Thomas H. (2002). Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji. Çeviren: Bensen B. Ünlüoğlu. İstanbul: Homer Kitabevi. Cavendish,Richard. (1980). Cömert, Bedrettin (1980). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Gilgameş-Tarihte İlk Kral Kahraman. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Ortadoğu Uygarlık Mirası. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çoruhlu, Yaşar (2002). Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Dinçmen, Kriton (1997). Psikiyatri ve Mitos. İstanbul: Eti Kitapları. Dowden, Ken (2002). Eliade, Mircea (1993). Mitlerin Özellikleri. Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları. Eliade, Mircea (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. Çeviren: Ümit Altuğ. İstanbul: İmge Yayınevi. Erhat, Azra (2003). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Estin, Colette ve Laporte, Héléne (2003). Yunan ve Roma Mitolojisi. Çeviren: Musa Eran. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Ödevler Haftalık konu hakkında araştırma notları çıkarılır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)