Ders Adı Metin ve Diyalog Yazarlığı
Ders Kodu RTS-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Nazlı Doğan Özsöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Farklı iletişim araçları için farklı yazı tekniklerine hâkim olurlar. 2- Hedef kitleleri etkilemek ve ikna etmek için etkili mesaj oluştururlar. 3- Resmi ve özel yazışma kurallarını öğrenirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Metin yazarlığı tanımı ve kuralları, basın bülteni hazırlama, konuşma metni hazırlama, teşekkür mektubu ve davet mektubu yazma, reklam ve televizyon metni hazırlama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin metin ve diyalog yazma becerilerinin geliştirilmesini ve farklı iletişim araçları için farklı yazı tekniklerine hâkim olmalarını sağlamak.
Dersin Amacı Metin yazarlığının tanımı, bir metin veya diyalog yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlar, dilin doğru kullanımı ve kelimelerin doğru yazılmasının önemini vurgulamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, Metin yazarlığının tanımı, Metin yazarken uyulması gereken kurallar.
2 Dilin doğru kullanımı ve kelimelerin doğru yazılmasının önemi.
3 Basın bülteninin önemi, hedefi ve yazım kuralları.
4 Diyalog metinlerinin kurgusu
5 Teşekkür mektubu, davet mektubu
6 Konuşma metinlerinde yazım kuralları.
7 Haber metinlerinde yazım kuralları.
8 Röportaj metinlerinde yazım kuralları.
9 Makale, fıkra ve araştırma yazıları
10 Radyo metin yazarlığı ve kurallarıT
11 Televizyon metin yazarlığı ve kuralları
12 İnternet ortamında metin yazarlığı
13 Resmi ve özel yazışma kuralları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Necdet Karasevda. Yazarlık Okulu, Kaldırım Yayınları, İstanbul, 2013 2- Stephen May. Yaratıcı Yazarlık, Optimist Yayınları, İstanbul, 2012 3- Joseph Sugarman , Reklam Yazarının El Kitabı, MadiCat, 2016. 4- Haluk Gürgen, Reklamcılık ve Metin Yazarlığı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 1990.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)