Ders Adı Televizyonda Yapım Tasarımı
Ders Kodu RTS-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Televizyon programı yapma sürecinin gerektirdiği tüm yöntem, ve teknik bilgilere sahip olurlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Televizyon programı yapım ve yönetimi için ön hazırlık sürecinden üretim ve çıktı sürecine kadar olan tüm süreçler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Televizyon programı yapmanın gerektirdiği yöntem ve teknikleri edindirmek.
Dersin Amacı Öğrencilere televizyon programı yapımı ve yönetimi konusunda teorik ve pratik anlamda bilgi sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve dersin tanıtımı.
2 Televizyona giriş
3 Televizyon yayıncılığı
4 Televizyon ve izleyici
5 Televizyon programlarında etik
6 Televizyon program yapım elemanı, ekibi, araçları
7 Televizyon program tür ve özellikleri
8 Televizyon programı ön hazırlığı – 1
9 Televizyon programı ön hazırlığı – 2
10 Televizyon programı metin ve senaryo yazımı
11 Televizyon programı yapım sonrası aşamaları
12 Uygulama projesi
13 Uygulama projelerinin izlenmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Erol Mutlu, Televizyonda Program Yapımı, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1994 2- Gerald Millerson, Tlevizyonda Yapım ve Yönetim, Turgen Yayınevi, 2009 3- Colin Hart, Televizyon Program Yapımcılığı, Es Yayınları, 2007 4- Ahmet Durmaz, Profesyonel Televizyon Yapım ve Yayın Teknolojileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)