Ders Adı Belgesel Sinema
Ders Kodu RTS-313
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Öğrenci belgesel film ve kurmaca film arasındaki kuramsal ve teknik farklılıkları ayırt edebilir 2.Öğrenci belgesel film türlerini ayırt edebilir 3.Öğrenci belgesel bir filme konu olabilecek olgu ve olayları seçebilir 4.Öğrenci belgesel bir film projesi tasarlayabilir 5.Öğrenci bir belgesel film üretebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Belgesel sinema yapımı bilgisi ve becerisine yönelik eğitim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi öğrencilere belgesel sinemacılığı öğretmektir.
Dersin Amacı Belgesel sinema yapımı konusunda öğrencileri bilgilendirmek; dönemin sonunda her öğrencinin bir belgesel film yapabilir bilgisi ve becerisine sahip duruma gelmesini sağlamak; zorunlu değil, ama uygulama olanağı olduğu takdirde, çekecekleri filmi, bir program halinde üretebilmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve dersin kapsamına dair bilgi.
2 Sanatın gerekliliği ve işlevi
3 Belgesel film nedir ve belgesel film yapımının temel unsurları nelerdir?
4 Etik meseleler neden belgesel sinemanın merkezinde yer alır?
5 Belgesel filmleri diğer film türlerinden ayıran nedir?
6 Belgesel filmlere kendi sesini veren nedir?
7 Belgesel sinema nasıl başladı?
8 Belgesel filmlerin türleri nelerdir?
9 Etnografik Belgesel Filmin Yapımı ve Etnografik belgesel film örneklerinin incelenmesi.
10 Türkiye'de belgesel sinemanın başlangıcı ve gelişim süreci.
11 Yeni medya, yeni medya prensipleri, geleneksel medya ve yeni medya arasındaki farklar.
12 Yeni medya belgeseli.
13 Yeni medya belgesel örneklerinin incelenmesi.
14 Genel değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 3
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 5
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 5
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 5
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ernst Fischer(2017). Sanatın Gerekliliği. Cevat Çapan (Çev.). İstanbul: Sözcükler Yayınları. Arda, Ö.(2010). Belgesel Film. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Nichols Bill (2017). Belgesel Sinemaya Giriş. Duygu Eruçman (Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Gezer, S. (2019). “Yeni Medya, Veri Tabanı Sineması, Sinegratografi ve Greenaway’in Suitcase Sineması”. Bilim Armonisi Dergisi, 2 (2): 65-75.
Diğer Kaynaklar Ernst Fischer(2017). Sanatın Gerekliliği. Cevat Çapan (Çev.). İstanbul: Sözcükler Yayınları. Arda, Ö.(2010). Belgesel Film. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Nichols Bill (2017). Belgesel Sinemaya Giriş. Duygu Eruçman (Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Gezer, S. (2019). “Yeni Medya, Veri Tabanı Sineması, Sinegratografi ve Greenaway’in Suitcase Sineması”. Bilim Armonisi Dergisi, 2 (2): 65-75.
Materyal
Dökümanlar Ernst Fischer(2017). Sanatın Gerekliliği. Cevat Çapan (Çev.). İstanbul: Sözcükler Yayınları. Arda, Ö.(2010). Belgesel Film. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Nichols Bill (2017). Belgesel Sinemaya Giriş. Duygu Eruçman (Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Gezer, S. (2019). “Yeni Medya, Veri Tabanı Sineması, Sinegratografi ve Greenaway’in Suitcase Sineması”. Bilim Armonisi Dergisi, 2 (2): 65-75.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)