Ders Adı Felsefi Eleştiri ve Sanat
Ders Kodu RTS-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi. Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Sinema eserlerini kavramsal olarak tanımlayabilir. 2- Sanat eserlerini felsefi açıdan inceleyebilir ve eleştirebilir. 3- Sanat kuramlarını felsefi kuramlarla karşılaştırabilir. 4- Bir sanat eserini felsefi açıdan tasarlayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Sanat ve felsefe ilişkisi, felsefi eleştiri, sanatsal yaratım, sanat kuramları, sanatın temel kavramları ve sorunları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sanat eserlerini felsefi açıdan inceleyebilmek ve eleştirebilmek ve bir sanat eserini felsefi açıdan tasarlayabilmek.
Dersin Amacı Bu ders felsefi bir bakışla sanatın analiz edilmesini amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
2 Felsefeye giriş
  Ön Hazırlık: Ders kitabından ilgili konu çalışılacak.
3 Felsefi eleştiriyi öğrenme
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kaynağından çalışılacak.
4 Felsefi eleştiri ve eleştiri yöntemleri – 1
  Ön Hazırlık: Konu ilgili makaleden çalışılacak.
5 Felsefi eleştiri ve eleştiri yöntemleri – 2
  Ön Hazırlık: Konu kaynak makaleden çalışılacak.
6 Felsefi eleştiri ve eleştiri yöntemleri – 3
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili makale incelenecek.
7 Sanata giriş
  Ön Hazırlık: Konu kaynak kitaptan hazırlanılacak.
8 Sanat kuramları
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kaynağından hazırlanılır.
9 Felsefe ve sanat ilişkisi
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kitabından hazırlanılır.
10 Sanat felsefesi tanım ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kaynağından hazırlanılır.
11 Sanat ve Ahlak
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kaynağından çalışılır.
12 Sinema ve sanat
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan çalışılır.
13 Felsefe ve sinema teorisi
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan çalışılır.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 3
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 4
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 4
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kitap: Felsefeye Giriş, Ahmet ARSLAN
Diğer Kaynaklar Kitap: Felsefeye Giriş, Ahmet ARSLAN
Materyal
Dökümanlar Kitap: Felsefeye Giriş, Ahmet ARSLAN
Ödevler Ders öncesinde işlenecek konu notları çıkarılır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu sınavı.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)