Ders Adı Kişilerarası İletişim
Ders Kodu RTS-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Neşe OKUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İnsanlar arasında temel iletişimin sağlanması konusunda yetkinlik kazanır. 2- Bireysel ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumda sorumluluk üstlenilmesi açısından yetkinlik kazanılır 3- Yaşamsal sorunların tartışılmasında nasıl bir tavır takınacağını ve bilgi sergileyeceğini öğrenecek. 4- Kendini düzgün ve doğru bir şekilde ifade edecek, karşısındakini de iyi dinleyerek anlayacak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler. Haftalık Konular: 1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme 2 İletişimin temel öğeleri 3 Türk toplumunun çağdaşlaşma süreci içinde kişilerarası iletişim. 4 İnsanoğlunun var oluşundan bu yana kişilerarası iletişim ve araçları. 5 İşleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri 6 Çağdaş teknolojilerin gelişmesi ile oluşan iletişimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin insan üzerindeki etkileri. 7 Çağdaş teknolojilerin gelişmesi ile oluşan iletişimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin insan üzerindeki etkileri. 8 Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler 9 Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler 10 Kişilerarası iletişimde diksiyon ve fonetiğin önemi. 11 Kişilerarası iletişimde yazınsal metinler ve üslup. 12 İletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar 13 Kişilerarası iletişimde öğrencinin genel durumuna bakış. 14 Genel değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kişiler arası iletişim ve iletişim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 İletişimin temel öğeleri
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
3 Türk toplumunun çağdaşlaşma süreci içinde kişilerarası iletişim.
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
4 İnsanoğlunun var oluşundan bu yana kişilerarası iletişim ve araçları.
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
5 İşleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
6 Çağdaş teknolojilerin gelişmesi ile oluşan iletişimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin insan üzerindeki etkileri.
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
7 Çağdaş teknolojilerin gelişmesi ile oluşan iletişimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin insan üzerindeki etkileri.
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
8 Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
9 Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
10 Kişilerarası iletişimde diksiyon ve fonetiğin önemi.
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
11 Kişilerarası iletişimde yazınsal metinler ve üslup.
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
12 İletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
13 Kişilerarası iletişimde öğrencinin genel durumuna bakış.
  Ön Hazırlık: Kişiler Arası İletişim (Prof. Dr. Demet GÜRÜZ) İnsan İlişkileri İletişim (Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR) Etkili İletişimin Önündeki Engel (Kevin HOGAN)
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 4
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 4
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 4
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 4
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Görsel işitsel yöntem, ders notları, öğrenci sunumları.
Diğer Kaynaklar Görsel işitsel yöntem, ders notları, öğrenci sunumları.
Materyal
Dökümanlar Görsel işitsel yöntem, ders notları, öğrenci sunumları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)