Ders Adı 3D Animasyon
Ders Kodu RTS-317
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Animasyon ve üç boyutlu animasyon ile ilgili edinilen kavramsal, estetik ve teknik bilgileri tasarımlarında kullanabilme. 2-Başlıca animasyon tasarımcıları, eserleri ve farklı animasyon üslupları hakkında fikir ve yorum sahibi olma. 3-Üç boyutlu animasyon yazılım ve materyallerini kullanarak tanımlayabilme 4-Animasyon tasarlama sürecinde gerekli olan çizim teknik ve becerisine sahip olm 5-Tasarımının estetik boyutu hakkında fikir sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri. Vektör sistemi içinde üçüncü boyut. Doku, ışık, kamera ve hareket.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi öğrencilere animasyon ve 3D teknolojilerinin öğretilmesi.
Dersin Amacı Üç boyutlu animasyon ile ilgili kavramsal, plastik, estetik ve teknik bilgi sahibi olma, üç boyutlu animasyon tasarımında kullanılan başlıca yazılım ve materyalleri tanımlayabilme ve bu bilgi ve becerileri kullanarak üç boyutlu modelleme ve animasyon uygulamaları yapabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Animasyon tarihi, türleri ve temel prensipleri.
2 3D modelleme ve animasyon yazılımına (Cinema 4D) giriş.
3 3D modelleme çeşitleri ve teknikleri (Nurbs ile dış yüzey oluşturarak, polygon ile örerek, yada ekleme yaparak, deformasyon ile modelleme, subdiv ile detaylandırma vb.)
4 Organik modelleme (Kendi yüzünüz, insan vücudu, çizgi film karakteri, gerçekçi hayvan modelleri, yaratık, bina, iç ve dış mekan vb.)
5 Kaplama, renklendirme ve dokulandırma (texturing teknikleri) (cam, metal, ahşap, plastik yüzeyler oluşturma, insane teni yapmak, kirli-paslı yüzeyler, photoshop ile desen oluşturma vb.)
6 2 ve 4 ayaklı karakter iskelet sistemi oluşturma ve daha önceden modellenmiş olan karakterlere uygulanması (modellenmiş karakterlerin anatomisine uygun iskelet sistemi yapma ve yerleştirme, ik handle aracı ile eklem yapılması ve hareket anatomisinin ayarlanması, eklem yerlerinin deri ile doğru etkileşmesini sağlamak için ağırlık boyama sistemi ile düzeltilmesi vb.)
7 Organik modelleme uygulaması.
8 İskelet sistemi oluşturulmuş karakterlere hareket verilmesi (Animasyon teknikleri, iskelet sistemi hazır karakterleri yürüme, koşma, paten yapma, dans etme vb. Hareketleri rigging tekniği ile yapmak, deformasyon animasyon tekniği ile konuşma, mimik, salınım, dalgalanma vb. Hareketleri yaptırmak – blend shape-)
9 Işıklandırma ve gölgelendirme teknikleri (Işığın cam yüzeyde kırılması – refraction-, yansımalar –reflection-, yüzeylerdeki parlamalar –specular-, cam yüzeylerin bıraktığı gölgeler –caustic-, genel ortam aydınlatması –global illumination-, gerçekçi güneş ve gökyüzü yaratmak, tam ve yarı gölgeli alanlar, objelerin ışık geçirgenliği –raytrace-, sis yapımı ve renklendirmesi, ışık hüzmeleri yapımı –volumetric ışıklar- vb.)
10 Animasyon reklam filmi projesi için ekiplerin oluşturulması, senaryoların yazılması ve storyboad tasarımlarının yapılması.
11 Animasyon reklam filmi için modelleme ve kaplama, dokulandırma çalışmalarının yapılması.
12 Daha önceden modellenmiş karakterler için iskelet sistemi oluşturma ve hareketlendirme uygulaması.
13 Animasyon reklam filmi için hareketlendirme ve ışık gölge ayarlarının yapılması.
14 Bitmiş animasyon reklam filmlerinin, Maya Software render motoru ile gerçekçi ya da çizgifilm tarzında renderlarını almak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)