Ders Adı Kısa Film
Ders Kodu RTS-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kısa film ile ilgili temel yöntem ve tekniklerin bilgisine sahip olur. 2- Kısa film alanındaki teorik bilgisini pratiğe dönüştürme becerisine sahip olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kısa film, kısa filmin tarihi, kısa film yapımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Hem teorik hem de pratik anlamda kısa film yapımının öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği hakkında bilgilendirme.
2 Anlatı kuramı ve dramatik yapıyı oluşturan unsurlar.
3 Kısa Film Nedir? Kısa Filmin Yapısı, Kısa Filmin Uzun Metrajdan Farkı, Kısa Film Senaryosu Nedir?
4 Kısa Filmde Temel Ögeler ve Başlangıç
5 Senaryoda sorunsal, fikrin ortaya çıkışı/ Fikirleri Filme Dönüştürmek, Senaryo Yazımı, Storyboard oluşturma
6 Kısa Film Senaryosu stratejileri
7 Kısa Film Türleri
8 Kısa Film Senaryo incelemesi
9 Kısa Film Senaryo incelemesi
10 Çekim Yöntemleri.
11 Kamera hareketleri.
12 Festivaller ve Dağıtım
13 Öğrenci projelerinin sunumu
14 Öğrenci projelerinin sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Pat Cooper ve Ken Dancyger, Kısa Film Yazmak İstanbul: Es yayınları, 2006. 2- Peter W. Rea veDavid Irving, Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 1: Yapım Öncesi, Es Yayınları: İstanbul , 2004 3- Peter W. Rea veDavid Irving, Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 2: Yapım, Es Yayınları: İstanbul, 2004 4- Peter W. Rea veDavid Irving ,Sinema ve Videoda Kısa Film, Cilt 3: Yapım Sonrası, Es Yayınları: İstanbul, 2004
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)