Ders Adı Medya Okuryazarlığı
Ders Kodu RTS-319
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Medya okuryazarlığının önemini kavrar. 2 Kitle iletişim araçlarını tanır. 3 Medya organlarının tarihsel süreç içerisindeki evrimini ve etkilerini kavrar. 4 Medyanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 5 Medya okuryazarlığında farklı kuram, yaklaşım ve tartışmaları analiz eder. 6 Medya okuryazarlığı ilkelerini kavrar. 7 Ülkelerin medya okuryazarlığı deneyimlerini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Medya okuryazarlığı ve temel iletişim süreci bağıntısını, medya iletilerinin yapısını, medya okuryazarlığı kuramları ve ilkelerini, çeşitli ülkelerin medya okuryazarlığı deneyimlerini ve Türkiye’de medya okuryazarlık çalışmalarını öğretmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Medya okuryazarlığı ve basın organlarını öğreterek analiz yapma yetisi kazandırma.
Dersin Amacı Televizyon, radyo, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki iletilere ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde etmesini ve ayrıca yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Medya okuryazarlığı,iletişim süreci ve türleri.
2 İletişimden kitle iletişime.
3 Medya kurumlarının yapısı.
4 Medya iletisi oluşturma: kodlama ve kod açma.
5 Magazinelleşme olgusu.
6 Popüler kültür.
7 Ülkelerin medya okuryazarlığı deneyimleri.
8 Medya okuryazarlığı kuramları.
9 Medya okuryazarlığı kuramları.
10 Medya okuryazarlığı ilkeleri.
11 Türkiye’de medya okuryazarlığı.
12 Örnek olay çözümlemeleri; seyirselleşme ve sansasyonelleşme.
13 Örnek olay çözümlemeleri; reklamlar.
14 Örnek olay çözümlemeleri; Eğlence, Spor, ve Gezi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)