Ders Adı Radyo Televizyon Haberciliği
Ders Kodu RTS-320
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Radyo-televizyon haberciliği uygulama yöntemleri konusunda bilgiye sahip olur. 2- Bir radyo veya televizyonunda çalışabilecek belli bir deneyime sahip olur. 3- Haber merkezinin işleyiş şeklini öğrenir. 4- Haber öncesinde, anında ve sonrasında nasıl bir hazırlık yapıldığını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Haber, habercilik, haber yazım teknikleri, televizyon haberciliği, radyo haberciliği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencinin radyo ve televizyon haberciliği konusunda bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, derse ilişkin bilgi verme
2 Haber nedir? Haberin unsurları nelerdir?
3 Haber nasıl yazılır? Haber yazma tekniikleri nelerdir?
4 Haber dili ve söylem
5 Habercilik, muhabirlik, sunuculuk ve spikerlik
6 Radyo ve televizyon haberciliği
7 Türkiye’de radyo ve televizyon haberciliği
8 Radyo ve televizyonda haber kaynakları
9 Radyo ve televizyonda haber röportajı
10 Radyo ve televizyon haber kanallarının incelenmesi
11 Radyo ve televizyonda canlı yayın
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulamaların sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Neşe Kars. Radyo ve Televizyon Haberciliği, Derin Yayınları, İstanbul, 2013. 2- Hakan Cem Işıklar. Kuramdan Uygulamaya Profesyonel TV Haberciliği, , Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2014. 3- Ali Kaptan, Radyo Televizyon Haberciliği ve Metin Yazma Röportaj Teknikleri, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 1999. 4- Erkan Yüksel, Medya ve Habercilik, Çizgi Yayınevi, Konya, 2010.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)