Ders Adı Dramaturji
Ders Kodu RTS-321
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Edebi türleri kavrayım drakaturjik analizlerini yapar 2 Farklı sanat dallarının dramaturjilerini karşılaştırır 3 Dramaturjiyi kavrar ve yaşamla kıyaslar 4 Bir sanat yapıtının dramaturjik analizini yapar 5 Farklı sanat dallarına eleştirel yaklaşır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dramaturji. Dramaturjinin edebiyat ile ilişkileri ve edebi yapılar. Epik, lirik ve dramatik yapılar. Drama türleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dramaturji ve sinema ilişkisini öğretebilme.
Dersin Amacı Sinemadan önce var olan sanatların dramaturjilerini kavramak, Edebi türler ve bu türlerin sinemayla ilişkisini saptayabilmek. Sinema dramaturjisini kavramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dramaturji Nedir?
2 Sinemanın Edebiyat ile İlişkileri Edebi Yapılar ve Türleri
3 Edebi türler ile ilgili uygulama.
4 Epik Yapı.
5 Epik yapı ile ilgili uygulama.
6 Lirik Yapı.
7 Lirik yapı ile ilgili uygulama.
8 Lirik yapı ile ilgili uygulama.
9 Dramatik Yapı.
10 Dramatik Yapı uygulama.
11 Komedi ve Komik yapı.
12 Komik yapı ile ilgili uygulama.
13 Trajedi, Melodram.
14 Genel tekrarlar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)