Ders Adı Göstergebilim
Ders Kodu RTS-322
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Göstergebilimi tanır, bu bilim dalının temel kavamlarını bilir. 2. Genel göstergebilimin ilkelerini bilir. 3. Göstergebilimin uygulama alanlarını bilir. 4. Göstergebilimsel çözümlemeler yapabilir. 5. Görsel tasarımlarında göstergebilimi kullanma becerisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Göstergebilim, göstergebilimin tanımı ve kapsamı, göstergeler ve anlamlar, anlamlandırma, söylemsel ve metinsel yapılar, göstergebilimsel analiz
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Göstergebilimi ve uygulama alanlarını tanıtmak, bu bilim dalının temel kavramlarını öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Göstergebilime giriş
3 Göstergebilim kuramı
4 Göstergeler, anlam ve kodlar
5 Göstergelerin üretim süreci ve düzenlenmesi
6 Anlamlandırma
7 Söylemsel yapılar
8 Metinsel yapılar
9 Gösterge bilimsel yöntemler ve uygulamalar
10 Göstergebilimsel analiz uygulama alanları - 1
11 Göstergebilimsel analiz uygulama alanları – 2
12 Örnek uygulama yaptırma
13 Uygulamaların analizi ve eleştirisi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven (çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016 2- Mehmet Rıfat, Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunlari, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007 3- Pierre Guiraud, Göstergebilim (Çev. Mehmet Yalçın), İmge Yayınevi, İstanbul, 2016
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)